Aa

Hà Nội loại gần 200 dự án khỏi kế hoạch sử dụng đất

Thứ Tư, 28/09/2016 - 07:02

Hà Nội loại 193 dự án khỏi kế hoạch sử dụng đất, trong khi đó số dự án được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất toàn thành phố là 168.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 7 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông và 12 huyện: Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Hoài Đức, Mê Linh, Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây. 

Cụ thể,  tại Quyết định số 5119/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ba Đình 4 dự án với tổng diện tích 1,111ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình năm 2016 là 7 dự án với diện tích 2,9187ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Tại Quyết định số 5130/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm 1 dự án với tổng diện tích 0,12ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Hoàn Kiếm 1 dự án với diện tích 0,120ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Quyết định số 5145/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Đống Đa 6 dự án, diện tích 1,94ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Đống Đa 7 dự án với diện tích 1,42ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5141/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cầu Giấy 4 dự án, diện tích 1,9ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Cầu Giấy 8 dự án với diện tích 17,92ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5117/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bắc Từ Liêm 5 dự án, diện tích 6,84ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Bắc Từ Liêm 17 dự án với diện tích 48,05ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5135/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Thanh Xuân 6 dự án, diện tích 9,36ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Thanh Xuân 2 dự án với diện tích 5,621ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5131/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất của quận Hà Đông năm 2016 là 25 dự án với diện tích 32,84ha; bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất 25 công trình, dự án với diện tích 26ha, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Kế hoạch sử dụng đất của các huyện được điều chỉnh như sau:

Tại Quyết định số 5118/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đan Phượng 10 dự án, diện tích 20.6ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Đan Phượng năm 2016 là 21 dự án với diện tích 53.28ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5122/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Trì 3 dự án, diện tích 4.8ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Thanh Trì năm 2016 là 7 dự án với diện tích 36.05ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5127/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Đức 12 dự án, diện tích 19.76ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỹ Đức năm 2016 là 4 dự án với diện tích 6.48ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Quyết định số 5128/QĐ-UBND, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của thị xã Sơn Tây năm 2016 là 1 dự án với diện tích 0.03ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5129/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phúc Thọ 18 dự án, diện tích 26.82ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Phúc Thọ năm 2016 là 7 dự án với diện tích 5.63ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5132/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hoài Đức 6 dự án, diện tích 1.41ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức năm 2016 là 9 dự án với diện tích 39.27ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5133/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mê Linh 15 dự án, diện tích 113.89ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Đan Phượng năm 2016 là 12 dự án với diện tích 93ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5134/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Oai 11 dự án, diện tích 20.73ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Thanh Oai năm 2016 là 15 dự án với diện tích 8.15ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5136/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thạch Thất 18 dự án, diện tích 37.11ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Thất năm 2016 là 4 dự án với diện tích 2.73ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5142/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chương Mỹ 27 dự án, diện tích 26.25ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Chương Mỹ năm 2016 là 8 dự án với diện tích 3.38ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5143/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ứng Hòa 13 dự án, diện tích 10.68ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Ứng Hòa năm 2016 là 2 dự án với diện tích 0.1ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố. 

Quyết định số 5144/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quốc Oai 9 dự án, diện tích 13.18ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Quốc Oai năm 2016 là 11 dự án với diện tích 17.14ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top