Aa

Hà Nội: Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thứ Năm, 04/10/2018 - 20:01

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của TP.

Theo Quyết định trên, UBND TP. Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ cuối (2016 - 2020) TP Hà Nội cho từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn TP (có phụ lục cho từng đơn vị kèm theo).

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP. Hà Nội có trách nhiệm lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng sử dụng đất cho mục đích an ninh, quốc phòng trên địa bàn TP. Hà Nội, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ảnh minh họa: Đỗ Linh.

Ảnh minh họa: Đỗ Linh.

Trước đó, ngày 2/7, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND, triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của TP. Hà Nội.

Theo kế hoạch, công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP, ngày 25/5/2018, để tổ chức, người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Hình thức công khai: Tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/7/2018.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập điều chinh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, báo cáo Hội đồng thẩm định TP thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP. Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top