Aa

Hà Nội: Tăng cường thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu thuế bất động sản

Thứ Năm, 14/04/2022 - 16:30

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1024/UBND-KT ngày 07/04/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn Thủ đô.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ một loạt giải pháp trong thời gian tới.

Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian tới để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Trong đó, Cục Thuế thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về Thuế và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, UBND Thành phố trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đặc biệt, Cục Thuế thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế và pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Thuế còn phải thực hiện tốt công tác quản lý thuế, hướng dẫn người nộp thuế kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai gian để trốn thuế.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công chứng bất động sản; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật; đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan thuế, cơ quan công an làm cơ sở xử lý vi phạm; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND Thành phố quy định bảng giá đất đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, sát giá thị trường, đồng thời chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và Chi nhánh các quận, huyện, thị xã khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về bất động sản phải tăng cường đối chiếu, kiểm tra lịch sử giao dịch.

Trong khi đó, Công an Thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân và doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản cần kê khai trung thực giá chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán. Tất cả các hành vi trốn thuế đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/04/2021 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp về việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND Thành phố quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát với thực tế thị trường bất động sản./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top