Aa

Hà Nội: Thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội

Thứ Bảy, 18/05/2019 - 02:31

Tại cuộc họp mới đây, tập thể UBND Thành phố đã thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Ngày 15/5, tại trụ sở UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Theo đó, tập thể UBND Thành phố đã thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tên dự án, nhà đầu tư, các chỉ tiêu cơ bản của dự án, tình hình triển khai thực hiện quản lý đối tượng mua, thuê sử dụng nhà ở xã hội,...).

Đồng thời, công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã thông qua Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Đề án được xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", hướng tới mục tiêu: Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Một nội dung quan trọng khác cũng đã được phê duyệt là ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tập thể UBND Thành phố thống nhất về sự cần thiết phải ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế Quyết định số 42 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy chế phối hợp mới bao gồm các nội dung phối hợp sau: (1) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền; Trao đổi, cung cấp, công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (2) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (3) Thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; (4) Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tập thể UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp (trong đó lưu ý tăng cường công tác phối hợp quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ…), gửi xin ý kiến các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top