Aa

Hải Phòng: Cho thuê đất thông qua đấu giá

Thứ Ba, 26/09/2017 - 23:29

Thành phố Hải Phòng đang dự tính sẽ đổi mới hình thức giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với những đối tượng không thuộc quy định tại điều 118 Luật Đất đai.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo hình thức này, thành phố sẽ xem xét việc ký quỹ đối với các nhà đầu tư khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: mức ký quỹ là 3% với phần vốn đến 300 tỷ đồng; 2% với phần vốn hơn 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng; 1% với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, sở này vừa cho dừng thực hiện 36 dự án với diện tích 375,26ha do chậm tiến độ nhiều năm liền. Do đó, nếu chủ trường trên được đưa vào áp dụng sẽ thúc đẩy việc thực hiện dự án nhanh chóng và hiệu quả, tránh tình trạng dự án bỏ hoang, gây lãng phí, thất thoát tài sản.

Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

a) Giao đất không thu Tiền sử dụng đất;

b) Sử dụng đất được miễn Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top