Aa

Hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị BigC Thanh Hóa

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Tư, 25/05/2022 - 16:00

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Long liên quan đến việc xây dựng dự án Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC Thanh Hóa.

Theo tài liệu mà PV Reatimes có được, ngày 27/7/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 3900/UBND-CN đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Long (viết tắt là: Công ty Quảng Long) đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC tại TP. Thanh Hóa.

Tại Văn bản số 137/TB-UBND ngày 19/11/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý để Công ty Quảng Long đầu tư Khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC trên khu đất khoảng 7ha đã được chấp thuận.

Sau đó, Công ty Quảng Long được UBND TP. Thanh Hóa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 70.196m2 (ngày 11/01/2011 bàn giao 51.447,3m2; ngày 23/7/2011 bàn giao 18.748,7m2) và được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê 28.766m2 đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC (giai đoạn 1); cấp GCNQSDĐ ngày 18/7/2012, diện tích 28.766m2.

Ngày 7/7/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 4167/UBND-KTTC về đồng ý Chủ trương lập quy hoạch chi tiết giai đoạn 2, Dự án Khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC Thanh Hóa.

Tiếp đến, ngày 9/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 2 - Khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC có tổng diện tích lập quy hoạch 41.450m2. Trong đó, xây nhà hỗn hợp (2 khối 5 tầng và 1 khối 25 tầng) 10.705m2; nhà trưng bày (2 khối 9 tầng) 4.500m2; diện tích đất giao thông 18.066m2; đất công cộng, cây xanh 6.119m2; diện tích bãi đỗ xe 2.060m2.

Ngày 2/10/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 567/TTr-STNMT về việc giao cho Công ty Quảng Long diện tích 41.430m2 tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC giai đoạn 2.

Đến ngày 18/10/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa và giao 41.430m2 đất cho Công ty Quảng Long để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC (giai đoạn 2).

Trong đó, cho Công ty Quảng Long thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 30.725m2, để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà trưng bày và các công trình phụ trợ (đất giao thông, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe...); thời hạn thuê đất 50 năm.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Quảng Long với diện tích 10.705m2, để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà hỗn hợp, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị BigC Thanh Hóa
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng cũng như việc tham mưu của các đơn vị liên quan đến dự án Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC Thanh Hóa.

Tuy nhiên, ngày 14/4/2015, Sở Xây dựng có Báo cáo thẩm định số 1701/SXD- PTĐT về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC giai đoạn 2; và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC (giai đoạn 2).

Sau khi được điều chỉnh, diện tích đất ở là 14.158m2, bao gồm: đất nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại 4.800m2; đất biệt thự song lập 6.532m2; đất biệt thự đơn lập 2.826m2; đất khách sạn 10.000m2; đất cây xanh - TDTT là 1.447m2; đất giao thông 13.352m2; đất bãi đỗ xe 2.368m2...

Ngày 29/9/2015, UBND TP. Thanh Hóa có Văn bản số 3469/UBND-QLĐT về việc chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở Khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC (giai đoạn 2), theo đó chấp thuận cho phép Công ty Quảng Long nghiên cứu lập dự án Khu Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC (giai đoạn 2) với quy mô xây dựng mới trên diện tích 41.430m2, bao gồm 62 căn nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng 37.614m2 (trong đó nhà biệt thự đơn lập 6 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 3.816m2; nhà biệt thự song lập 32 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 9.798m2; nhà ở riêng lẻ 24 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 24.000m2). Tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 4199/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định 3445/QĐ-UBND, trong đó: 14.158m2 giao đất có thu tiền sử dụng đất vào mục đích đất ở kết hợp dịch vụ thương mại, đất ở biệt thự song lập, đất ở biệt thự đơn lập, thời hạn sử dụng đất 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài; 10.000m2 thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng khách sạn, thời hạn đến ngày 18/10/2062; 17.272m2 đất công cộng giao cho Công ty quản lý, đầu tư xây dựng, sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Dự án được chủ đầu tư tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động gần 10 năm, tuy nhiên, điều đáng nói là những vi phạm tại dự án này đến nay mới được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa kết luận, chỉ ra.

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 là không phù hợp với chủ trương đầu tư tại Văn bản số 3900/UBND-CN ngày 27/7/2010 và Thông báo số 137/TBB-UBND ngày 19/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh; không phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hoá được duyệt tại Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 22/7/2011. Nội dung quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh tại Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 chưa xác định khoảng lùi 2 bên khách sạn 18 tầng.

Việc lập quy hoạch nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ (NP1, NP2) có mật độ xây dựng 100% là không đảm bảo mật độ xây dựng tối đa theo Quy chuẩn QCXDVN 01:2008 BXD.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Quảng Long tại Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 với diện tích 10.705m2, để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà hỗn hợp; thời hạn sử dụng đất lâu dài là không đúng Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND và Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên việc chuyển mục đích sử dụng đất chưa có trong kế hoạch sử dụng đất; việc thực hiện điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất của UBND TP. Thanh Hóa là vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Trong quá trình xây dựng tại dự án này cho thấy thiết kế cơ sở được thẩm định của nhà khách sạn 18 tầng về diện tích xây dựng, diện tích sàn, mật độ xây dựng không phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2017, chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân gồm các lô đất xây dựng nhà NP2-11, NP2-21, NP2-22, B3-03, thuộc khu vực được chuyển quyền cho người dân tự xây nhà theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 4/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng nhà 4 lô đất nêu trên cho Công ty Quảng Long là không đúng đối tượng (giấy phép xây dựng phải được cấp cho các hộ dân).

Khu đất nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại 9 lô: đã xây 5 lô (gồm: NP2-08, NP2-09, NP2-11; NP2-21 và NP2-22) thì có đến 4 lô là NP2-08, NP2-11; NP2-21 và NP2-22 xây dựng không đúng thiết kế mẫu đã được thẩm định.

Khu biệt thự song lập gồm 25 lô: đã xây dựng 8 lô (lô B2-25, B2-27, B2-29; B2-02, B2-03, B2-04, B2-05 và B2-08) và 01 lô đang xây dựng (B2-17), các lô xây dựng đều không đúng thiết kế mẫu đã được thẩm định. Khu biệt thự đơn lập BT-03 gồm 6 lô: đã xây dựng 3 lô (lô B3-01, B3-03, B3-06), tuy nhiên không đúng thiết kế mẫu đã được thẩm định.

Ngoài ra, khu đất nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại 15 lô, trong đó chủ đầu tư đã xây dựng 4/15 lô (NP2-13; NP2-15, NP2-19, NP2-16) và khu biệt thự song lập BT-02 gồm 7 lô, chủ đầu tư đã xây dựng 2 lô (B2-12, B2-14), tuy nhiên, tất cả các công trình này xây dựng không đúng thiết kế mẫu đã được thẩm định.

Ngày 5/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 11496/UBND-KTTC về việc chấp thuận việc chuyển giao chủ đầu tư dự án thành phần (nhà khách sạn 4 sao) từ Công ty Quảng Long cho công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt lạnh Hải Nam.

Tại dự án thành phần (nhà khách sạn 4 sao), chủ đầu tư tiến hành xây dựng 1 bể bơi, nhà thay đồ chưa có hồ sơ thiết kế thẩm định, chưa được cấp phép xây dựng. Xây dựng khu để xe máy, 1 nhà cấp 4, 1 dãy nhà 2 tầng không đúng với tổng mặt bằng xây dựng được thẩm định, không có thiết kế thẩm định và không có giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, năm 2017, Công ty Quảng Long tiến hành xây dựng 7 công trình nhà ở thuộc khu NP-01, NP-02, 1 căn biệt thự BT03 và hạ tầng kỹ thuật đang thi công, chưa đủ điều kiện khởi công. Tiếp đến, ngày 22/12/2017, chủ đầu tư đã xây dựng 9 công trình nhà ở thuộc khu NP-01, NP-02 (nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ) nhưng chưa có giấy phép xây dựng.

Việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, “Dự án Đại siêu thị BigC Thanh Hóa giai đoạn 2 chưa phân bổ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm”.

Theo tiến độ, đến năm 2018 dự án phải hoàn thành, tuy nhiên, đến nay hạng mục nhà xây thô vẫn chưa xong, vi phạm quy định tại Điều 34 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Ngoài sai phạm tại dự án Trung tâm thương mại - Đại siêu thị BigC, mới đây Công ty Quảng Long đã bị UBND TP. Thanh Hoá xử phạt 180 triệu đồng vì dính hàng loạt sai phạm về quy hoạch xây dựng tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư nhà hát nhân dân phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa./.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top