Aa

Hậu Giang: Phấn đấu năm 2030 gần 1.600 căn nhà ở xã hội đưa vào sử dụng

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Tư, 22/11/2023 - 07:37

Theo đề án, đến năm 2030 tỉnh Hậu Giang được giao tổng số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành là 1.400 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành 700 căn; giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành 700 căn.

 

Ngày 20/11, Ông Nguyễn Văn Hòa, phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký kế hoạch 217/KH-UBND Triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đã được xác định tại khoản 2 Mục II Phần thứ tư của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023. (Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn).

Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (DIC Victory ) có 509 NOXH  hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030. ảnh  HL

Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong từng giai đoạn: Theo Đề án, đến năm 2030 tỉnh Hậu Giang được giao tổng số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành là 1.400 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 700 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 700 căn.

Theo chỉ tiêu mà UBND tỉnh lên kế hoạch, tổng số căn NOXH dự kiến hoàn thành đến hết năm 2030 là 1.572 căn.

Cụ thể, năm 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 110 căn; năm 2026 dự kiến hoàn thành khoảng 220 căn; năm 2027 dự kiến hoàn thành khoảng 240 căn; năm 2028 dự kiến hoàn thành khoảng 285 căn; năm 2029 dự kiến hoàn thành khoảng 310 căn và năm 2030 dự kiến hoàn thành khoảng 407 căn.

Theo kế hoạch, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 dự án NOXH, với diện tích sử dụng đất là 21.35 ha. Trong đó, 1 dự án có chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy (Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản Lan Hưng); Dự án Nhà ở xã hội trong 20% quỹ đất ở của dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (dự kiến chủ đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC): Dự án NOXH tại thị trấn Mái Dầm, đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Khu đô thị mới Cát Tường ( Cát Tường Western Pearl ) không có 20% quỹ đất trong kế hoạch để phát triển NOXH. ảnh HL

Theo UBND tỉnh, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án NOXH không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án NOXH không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc rà soát, lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021, làm cơ sở để chấp thuận, mời gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến các quy định được Chính phủ, các Bộ chuyên ngành điều chỉnh hoặc ban hành mới; tăng cường công tác hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư và kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh này.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư dự án NOXH, Cam kết tiến độ cụ thể thực hiện dự án theo yêu cầu của Sở Xây dựng trên cơ sở đảm bảo thời gian thực hiện dự án.

Báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 22 hàng tháng) và báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 22 của tháng cuối quý), báo cáo gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

Cân đối, sắp xếp tài chính và nhân lực đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ đã cam kết; nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại; cơ cấu sản phẩm đa dạng; giá thành hợp lý, phù hợp thu nhập của người thu nhập thấp và công nhân; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các dự án lân cận.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top