Aa

Hợp nhất Thông tư liên quan tới Luật Nhà ở và bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực phát triển đô thị

Việt Khoa
Việt Khoa tranvietkhoa1987@gmail.com
Thứ Ba, 07/09/2021 - 06:00

Nhằm cải cách hành chính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản mới về việc hợp nhất Thông tư liên quan tới Luật Nhà ở và bãi bỏ loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn liên quan tới Luật Nhà ở

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản số 04/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở) và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (Nghị định số 99).

Đồng thời, quy định chung xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương. Trong đó, hướng dẫn chi tiết về kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương, tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở để xây dựng chương trình phát triển nhà ở và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thông tư cũng bãi bỏ một số quy định về phát triển nhà ở, huy động vốn phục vụ phát triển nhà ở thương mại…

Đối với nội dung về phát triển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà ở xã hội không thuộc sở hữu Nhà nước thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Bãi bỏ loạt thủ tục hành chính trong phát triển đô thị

Mới đây, Bộ Xây dựng tiếp tục ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

đô thị bắc giang
Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực phát triển đô thị

Cụ thể, bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Quyết định cũng nêu rõ, bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh; Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt; Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/8/2021.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top