Aa

Huyện Đại Lộc nỗ lực trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản

Thứ Ba, 14/02/2023 - 14:29

Trong năm 2022, công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực như đất đai; khoáng sản; bảo vệ môi trường; nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu… ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, trong năm 2022, công tác quản lý đất đai đã tập trung giải quyết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tuân thủ quy định của pháp luật, giảm thiểu tình trạng sử dụng đất đai lãng phí, không đúng mục đích, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn, đóng góp nguồn thu từ đất vào thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của các địa phương.

Trung tâm thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Đông Duy)

Giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến đất đai

Cụ thể, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện được lãnh đạo Huyện ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định, tuy nhiên vẫn còn chậm so với quy định của tỉnh. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung phối hợp với các ngành và địa phương lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Qua đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đại Lộc tại Quyết định 760/QĐ-UBND ngày 23/3/2022, UBND huyện đã thực hiện việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên cổng thông tin điện tử huyện và các ngành, địa phương thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Hoàn thành và trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030  theo quy định.

Hoàn thành việc rà soát, phân loại và đề xuất giải quyết các trường hợp cấp giấy lần đầu gặp khó khăn, vướng mắc tồn tại từ trước đến nay. Qua kiểm tra, rà soát đã xác định được 1.353 trường hợp sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên cơ sở đó đã phân loại và hướng dẫn các địa phương giải quyết đối với các trường hợp tồn đọng nêu trên, đến nay có 525 trường hợp có thể lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với việc ra soát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất thổ cư, toàn huyện có khoảng 19.771 trường hợp, (trong đó: Đất thổ cư: 15.284 GCN; đất ở và vườn: 4.301 GCN; đất ở + vườn tạp: 186 GCN) và đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Công tác rà soát, xử lý thủ tục để cấp sổ đỏ cho người dân được huyện Đại Lộc chú trọng thực hiện. (Ảnh: Đông Duy)

Về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết 20 đơn thư, trong đó có 19 đơn kiến nghị, 1 đơn khiếu nại (không có đơn tố cáo). Cho đến nay đã giải quyết được 15 đơn, 5 đơn còn lại đang trong quá trình nghiên cứu, xác minh, thu thập số liệu để giải quyết.

Ngoài ra, Phòng còn phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã...

Trong năm 2023, UBND huyện Đại Lộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành; tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường bằng các hình thức như tập huấn, đối thoại, tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Bên cạnh đó, UBND huyện Đại Lộc cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ kinh phí thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu thông tin đất đai trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đề cương, dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai trên địa bàn huyện.

Đối với các trường hợp tồn tại, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân như thôn bán, xã bán (giao đất sai thẩm quyền), tự ý chuyển mục đích, hoán đổi thực hiện các công trình, di dời lũ lụt, hộ dân đang sử dụng đất nhưng hồ sơ quản lý thuộc diện đất công ích, kiến nghị cần có hướng dẫn bằng văn bản tháo gỡ các tồn tại này để địa phương thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Siết chặt lĩnh vực khoáng sản

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy Đại Lộc, UBND huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đi vào ổn định, nề nếp. UBND huyện Đại Lộc cũng đã đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản, tận thu khoáng sản cho 4 dự án, lập hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2 mỏ đất tại Đại Nghĩa.

Huyện Đại Lộc là địa phương có nhiều mỏ khoáng sản sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường đang hoạt động của tỉnh Quảng Nam.

Các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản đã lập bản cam kết trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, cam kết về lắp đặt camera giám sát (dữ liệu đầu ghi lưu trữ phải đảm bảo thời gian ít nhất 45 ngày kể từ khi kiểm tra) và trạm cân, đồng thời, cung cấp đường truyền, dữ liệu cho UBND huyện và cơ quan chức năng và địa phương nơi có mỏ khoáng sản.

Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và quản lý khoáng sản sau cấp phép luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện các sai phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai đối với 7 trường hợp, tổng số tiền phạt là 341,5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện đã phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc đóng cửa các mỏ khoáng sản hết thời hạn khai thác đối với 3 doanh nghiệp. Làm việc, buộc cam kết lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi đất đai, môi trường đối với 13 doanh nghiệp trễ hạn kéo dài...

Trong năm 2023, UBND huyện sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp và cát, sỏi trên địa bàn huyện nhằm phục vụ nguồn nguyên liệu tại chỗ cho các công trình trên địa bàn huyện; xây dựng lại bản đồ khoáng sản của huyện; thực hiện các giải pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn những sai phạm trong quá trình hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện đối với những đơn vị được cấp phép...

Cùng với đó, UBND huyện Đại Lộc cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục đối với các mỏ đã tổ chức đấu giá, đồng thời hướng dẫn UBND huyện lập hồ sơ đấu giá quyền khai thác và cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ san lấp các công trình trọng điểm của huyện.

Việc quản lý hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản qua hệ thống camera và trạm cân có gắn camera kết nối wifi thuộc trách nhiệm của ngành thuế, tuy nhiên thời gian qua việc quản lý theo quy định này chưa đồng bộ từ ngành thuế cấp trên và cấp dưới. Cụ thể, có một số doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý và một số do Cục Thuế tỉnh quản lý, dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát. Do đó, UBND huyện Đại Lộc kiến nghị UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh ủy quyền lại cho Chi cục Thuế huyện theo dõi, giám sát để UBND huyện chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát.

Hiện nay, UBND tỉnh đang có chủ trương khảo sát, lập quy hoạch mới các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có các điểm mỏ cát, sỏi dọc tuyến sông Vu Gia, Thu Bồn. UBND huyện Đại Lộc cho rằng, UBND tỉnh cần xem xét chỉ đưa những điểm mỏ có quy mô lớn vào quy hoạch và loại bỏ những những điểm mỏ nhỏ lẻ để tập trung công tác quản lý, kiểm soát nhằm đưa hoạt động này đi vào nề nếp, đúng theo quy định của pháp luật...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top