Reatimes.vn

IMF và nhận định về nền kinh tế bền vững của Việt Nam

IMF và nhận định về nền kinh tế bền vững của Việt Nam

Để duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng, IMF kiến nghị Việt Nam cần hiện đại hóa các thể chế kinh tế, đặc biệt là về quản lý tài chính và tiền tệ, và tiếp tục cải cách theo hướng thị trường...
07:00, 21/07/2019

Trên thực tế, Việt Nam có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tín dụng, phát triển thị trường vốn và xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường hiện đại. Đồng thời với sự kết hợp của các công cụ đầy đủ cho người giám sát và điều tiết hệ thống tài chính, sẽ giúp tăng cường khả năng của ngành tài chính để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã cố gắng ngăn chặn sự gia tăng nợ công và cải cách tài chính. Chính quyền có thể sử dụng các công cụ tài chính để giảm thiểu rủi ro. Nếu tăng trưởng cao, nợ hiện tại có thể được trả với tốc độ nhanh hơn. Tái cấp vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước cũng nên là ưu tiên hàng đầu.

Câu chuyện của Việt Nam thể hiện một cách rõ nét qua các biểu đồ sau.

Cải cách thị trường sâu rộng kể từ cuộc Đổi Mới năm 1986, và những cam kết nghiêm ngặt để ổn định kinh tế vĩ mô gần đây, đã đặt nền tảng cho sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, đạt trung bình 6,6% trong suốt giai đoạn 2014 - 2018. Tăng trưởng kinh tế 2018 đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, 7,08%.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đảo ngược thành công sự gia tăng nhanh chóng của nợ công. Nợ công đã giảm xuống 55,6% GDP vào cuối năm 2018.

Chính phủ hạn chế nghiêm ngặt việc phát hành bảo lãnh của chính phủ, giúp ổn định thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn khoảng 4,6% GDP trong năm 2017 - 2018, giảm từ 5,5% trong năm 2014.

Thâm hụt ngân sách chung của chính phủ trung bình khoảng 2,7% GDP trong năm 2017 - 2018. Bội chi ngân sách được dự báo sẽ giảm xuống còn 4,2% vào năm 2020 (2,6%, khi bao gồm các quỹ ngoại biên.

Cam kết của chính phủ đối với khu vực tư nhân đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh rất lớn. Chất lượng các chính sách điều tiết của Việt Nam và điều kiện kinh doanh nói chung được cải thiện qua nhiều năm, phản ánh sự cân bằng giữa khu vực tư nhân và nhà nước.

Tuy nhiên, các vấn đề cơ cấu trong thị trường đất đai và tín dụng và khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn còn lớn vẫn là trở ngại đối với khu vực tư nhân.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường quản trị và chống tham nhũng. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được sửa đổi làm rõ và tăng cường để chống tham nhũng, nhưng vẫn cần phải cải tiến thêm.

Việc liên kết cơ sở dữ liệu về thuế, chống rửa tiền, hải quan và giao dịch đất đai sẽ tạo điều kiện cho việc xác minh tài sản. Tuy nhiên, cần có các biện pháp bổ sung để đảm bảo sự độc lập của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, cơ quan được trao quyền kiểm tra và chống tham nhũng, chống lại ảnh hưởng chính trị không đáng có.

Dân số Việt Nam sẽ già đi nhanh chóng trong những thập kỷ tới, cải cách hệ thống lương hưu trở thành ưu tiên hàng đầu.

Tại Việt Nam, tỷ lệ phụ thuộc tuổi già, chênh lệch số người từ 60 tuổi trở lên so với 15 - 59 tuổi, dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong 25 năm tới.

Mặc dù cải cách lương hưu là rất khó khăn khi phải mất hàng thập kỷ để hoàn thành, thì Việt Nam cũng nên bắt đầu càng sớm càng tốt để đảm bảo tính bền vững lâu dài. Tiếp tục theo dõi và cải cách sẽ là cần thiết để đảm bảo rằng các nhóm lao động dễ bị tổn thương được bảo vệ đầy đủ khỏi già hóa và các rủi ro khác.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP