Aa

Infographic: Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh FDI

Chủ Nhật, 20/08/2017 - 06:00

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam tiếp tục thu hút đáng kể vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Sự gia tăng này phần lớn tập trung vào lĩnh vực sản xuất và dẫn tới kết quả là quá trình thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp. Bên cạnh đó, FDI cũng có sự tác động nhất định đến tất cả những lĩnh vực BĐS khác.

Sự gia tăng FDI phần lớn tập trung vào lĩnh vực sản xuất và dẫn tới kết quả là quá trình thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp. Bên cạnh đó, FDI cũng đóng góp vào sự tăng trưởng của các phân khúc khác trong thị trường BĐS. 
 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top