Aa

Xây dựng các doanh nghiệp mạnh để tạo tăng trưởng tương lai

Thứ Bảy, 19/08/2017 - 20:01

Trong các giải pháp kích cung, cần trú trọng đến nhóm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành để tạo ra sức cạnh tranh đủ mạnh trên thị trường thế giới. Với độ mở của nền kinh tế Việt nam rất lớn, xây dựng các doanh nghiệp mạnh với các sản phẩm tốt sẽ là nhân tố quyết định tạo tăng trưởng cao trong tương lai.

Kinh tế vĩ mô đang tăng trưởng tốt hơn con số bề ngoài. Do đó, cần tập trung chú ý các giải pháp kích cung để tạo tăng trưởng cao cho các năm tiếp theo. Chỉ số công nghiệp tháng 7 tăng 8,1% và tính chung 7 tháng, chỉ số công nghiệp tăng 6,5%, mức cao nhất kể từ đầu năm cho thấy xu hướng cải thiện trong quý 2 vẫn tiếp tục tiếp nối sang quý 3.

Công nghiệp chế biến chế tạo đạt tăng trưởng cao là một điểm cần lưu ý trong bức tranh tăng trưởng chung của năm 2017 vốn bị ngành khai khoáng bóp méo. Bóc tách giá trị của ngành khai khoáng ra khỏi tổng sản phẩm trong nước (GDP) và thấy rằng thực tế nền kinh tế tăng trưởng khả quan trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 7% theo năm, cao nhất trong nhiều năm.

Nhờ kinh tế ở trạng thái tốt, các nguồn thu ngân sách đã có tăng trưởng khả quan. Cụ thể thu thuế VAT đạt 141 nghìn tỷ, tăng 17,2% theo năm, mức tăng cao nhất 6 năm, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 101 nghìn tỷ, tăng +10.6% theo năm. Thuế VAT và TNDN chiếm tới 43% tổng thu ngân sách nên tăng trưởng của 2 khoản thu thuế này có tác động tích cực đến thu ngân sách nói chung. Thâm hụt ngân sách 6 tháng theo thông lệ quốc tế là 19,4 nghìn tỷ, tương đương 0,95% GDP, đây là tỷ lệ thâm hụt thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Với tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối khả quan và tỷ lệ thâm hụt ngân sách đã giảm mạnh, không nhất thiết phải thực thi các chính sách kích thích gấp gáp trong những tháng còn lại của năm 2017, cụ thể như gia tăng sản lượng khai thác dầu thô hoặc đẩy nhanh tín dụng để đạt bằng được mục tiêu tăng trưởng 6,7%. Thay vào đó cần tập trung chú ý vào các giải pháp kích cung và xuất khẩu để có tăng trưởng cao và bền vững cho các năm tiếp theo.

Trong các giải pháp kích cung, cần trú trọng đến nhóm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành để tạo ra sức cạnh tranh đủ mạnh trên thị trường thế giới. Với độ mở của nền kinh tế Việt nam rất lớn, xây dựng các doanh nghiệp mạnh với các sản phẩm tốt sẽ là nhân tố quyết định tạo tăng trưởng cao trong tương lai.

Với ý nghĩa này, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể nhằm hướng đến các nhóm khởi nghiệp dù đúng hướng nhưng là chưa đủ. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam phần nhiều đến từ những doanh nghiệp lớn có sức cạnh tranh, trong đó rất nhiều là doanh nghiệp FDI.

Xác định thị trường trong nước không đủ sức cầu để tạo tăng trưởng cao, xuất khẩu và coi toàn cầu là thị trường mục tiêu nên là một định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai. Với tầm nhìn đó, các giải pháp kích cung sẽ hiệu quả hơn nhiều các giải pháp kích cầu mang tính ngắn hạn như hiện tại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top