Aa

Khánh Hoà: Bất cập vì chậm ban hành bảng giá đất

Thứ Tư, 22/01/2020 - 13:00

Bảng giá đất cũ đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2019, nhưng đến nay, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa ban hành bảng giá các loại đất năm 2020.

Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong việc giải quyết hồ sơ đất đai, gây tồn đọng hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bảng giá đất mới năm 2020 chưa được ban hành gây bất cập trong việc chuyển nhượng đất đai trên địa bàn tỉnh

Hồ sơ tồn đọng

Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã nhận nhiều phiếu chuyển thông tin, kèm theo hồ sơ đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã về việc chuyển thông tin địa chính đến chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với những hồ sơ mà người sử dụng đất đã nộp tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Ninh Hòa sau ngày 31/12/2019.

Theo các quy định pháp luật, nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế hoặc thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Kể từ ngày 1/1, quyết định của tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực. Đối với các hồ sơ đất đai tiếp nhận sau ngày 31/12/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa gửi kèm bảng giá đất cũ là không phù hợp quy định của pháp luật.

Trong khi đó, lãnh đạo Chi cục Thuế Nam Cam Ranh cho biết, bảng giá đất cũ đã hết hiệu lực nhưng bảng giá đất mới chưa được ban hành. Vì vậy, trong thời gian chưa có chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa có ý kiến của Sở Tài nguyên - Môi trường, chi cục thuế đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Ranh và các cơ quan liên quan phối hợp tạm ngừng việc luân chuyển hồ sơ đất đai để giảm bớt văn bản hành chính và công tác giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính giữa các cơ quan được thuận lợi.

Tuy nhiên, theo ông Lê Trần Thái - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Cam Ranh, chi nhánh không thể phối hợp tạm dừng luân chuyển hồ sơ đến chi cục thuế như đề nghị, vì quy định quy trình giải quyết hồ sơ không cho phép. Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Cam Ranh vẫn chuyển thông tin địa chính đến chi cục thuế. Trong trường hợp có đủ cơ sở tạm dừng do vướng mắc các nội dung về bảng giá đất mới thì đề nghị dừng tại chi cục thuế.

Tạm dừng tiếp nhận

Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, để không dẫn đến các hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa điện tử, văn phòng đã báo cáo và xin ý kiến Sở Nội vụ các giải pháp thực hiện tạm thời.

Cụ thể, đối với các hồ sơ mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các địa phương đã chuyển liên thông chi cục thuế trên phần mềm một cửa điện tử, chi cục thuế đã trả về cho các chi nhánh thì đề nghị cho phép dừng tính giải quyết hồ sơ. Văn phòng sẽ chỉ đạo các chi nhánh có văn bản gửi đến người sử dụng đất biết tình trạng tạm dừng giải quyết hồ sơ vì lý do nêu trên.

Ngày 13/1, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo thống nhất đề xuất của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dừng tính trên phần mềm một cửa điện tử đối với các hồ sơ chưa xác định được nghĩa vụ tài chính do tỉnh chưa ban hành bảng giá đất mới; đồng thời, công khai thông báo tại bộ phận một cửa và thông báo cụ thể cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top