Aa

Khánh Hòa chủ trương xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng KKT Vân Phong

Thứ Tư, 15/07/2020 - 16:37

Trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, Khánh Hòa thống nhất xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc KKT Vân Phong.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo kết luận về việc các nhà đầu tư tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500) thuộc Khu kinh tế (KKT) Vân Phong.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Ban quản lý KKT Vân Phong khẩn trương thực hiện trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380 ngày 14/3/2014 theo đúng quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6366/UBND-KT ngày 26/6/2020.

Về chủ trương, trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, Khánh Hòa thống nhất xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc KKT Vân Phong. 

Tuy nhiên, do hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của pháp luật về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của các nhà đầu tư cho công tác lập quy hoạch nên tỉnh đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu nội dung này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân cũng giao Ban Quản lý KKT Vân Phong tổng hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư, phối hợp và thống nhất với Sở Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh về hình thức tài trợ kinh phí lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong...

Ngoài ra, về việc các nhà đầu tư đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 đối với một số khu vực thuộc KKT Vân Phong, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xem xét cụ thể nội dung đề xuất của nhà đầu tư sau khi Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, ngày 23/6, xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, do Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do những khó khăn, vướng mắc này mà việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cũng chưa được triển khai, dẫn đến việc thu hút đầu tư chậm phát triển.

Sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy Khu vực Nam Vân Phong đã có một số dự án đi vào hoạt động và đang xây dựng. Tuy nhiên, một số khu chức năng vẫn chưa được triển khai.

Trong khi đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Mặt khác, theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top