Aa

Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò đã đủ điều kiện để huy động vốn

Thứ Sáu, 10/11/2023 - 11:29

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức...

Được biết, dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò do Công ty Cổ phần Địa Cầu làm chủ đầu tư. Dự án này trước đây là dự án Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước. Dự án được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2018 và được giao đất trong 2 đợt, lần đầu vào tháng 3/2017 (giai đoạn 1) và lần thứ 2 là vào tháng 5/2017 (giai đoạn 2). Dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 2/2018.

Dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Đến nay, dự án này đã đủ điều kiện để huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở 2014 và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Địa Cầu việc huy động vốn phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; đảm bảo các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD.

Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn nêu trên hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thì việc lập hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Việc ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò phải thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở thương mại tại dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan; đồng thời, thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top