Aa

Kiện toàn bộ máy nhân sự, VNREA có thêm nguồn lực lớn để góp phần phát triển thị trường bất động sản

Thứ Tư, 08/06/2022 - 21:15

Trong phiên họp thứ I ngày 8/6 Đại hội Hiệp hội BĐS Việt Nam, các hội viên đều đồng tình với văn kiện Đại hội thông qua. Bên cạnh đó, nhiều hội viên cũng đóng góp ý kiến mong muốn Hiệp hội ngày càng lớn mạnh.

Văn kiện Đại hội toàn diện, chính xác

Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là một sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của Hiệp hội, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn dài hạn trong thời kỳ mới – đất nước đang thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc trong phiên họp thứ I diễn ra chiều ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, ngay từ đầu tháng 01 năm 2022, tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội đã thống nhất phân công các đồng chí trong Thường trực chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn kiện Đại hội V. Các bộ phận đã biên tập các báo cáo Đại hội, đề án nhân sự nhiệm kỳ V. 

Hiệp hội cũng đã xin ý kiến các đồng chí chuyên gia, từng đồng chí trong Thường trực Hiệp hội về đánh giá thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV, dự báo xu hướng phát triển thị trường bất động sản và phương hướng nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Thường trực đã xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể Hội viên về toàn bộ các báo cáo Đại hội và Đề án nhân sự có dự kiến danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh trong Thường trực (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký). Đến ngày 10/4/2022, các bộ phận biên tập văn kiện, đề án nhân sự đã hoàn chỉnh. Thường trực Hiệp hội đã trình Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ toàn bộ hồ sơ Đại hội theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác Đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV đã trình bày các văn kiện báo cáo trước Đại hội như: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2022 – 2027), Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm tra, Báo cáo tài chính, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Theo đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV đã chỉ rõ những kết quả đạt được và chưa đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra kinh nghiệm và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới giúp Hiệp hội phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu trong phiên thảo luận, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam bày tỏ quan điểm nhất trí, đồng tình hoàn toàn với văn kiện Đại hội thông qua.  

Theo ông Thanh, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2022) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2022 – 2027) đã đánh giá toàn diện và chính xác những kết quả mà Hiệp hội nhiệm kỳ vừa qua đạt được.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế nhất định trong công tác phát triển của Hiệp hội. Đây là những điều đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Đánh giá về công tác báo cáo hoạt động của Hiệp hội tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, ngày 11/1/2022 tại Công văn số 08 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gửi tới các Phó Chủ tịch, đơn vị thành viên, các chuyên gia hàng đầu để xin ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm trong 5 - 10 năm tới của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ngày 25/1/2022, tại Công văn số 13, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã gửi toàn bộ Ban chấp hành nhiệm kỳ IV tham gia ý kiến về đề án nhân sự và danh sách lần thứ nhất vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ V. Sau đó, các đồng chí Phó Chủ tịch đã tham gia ý kiến và gửi lại trước ngày 28/1/2022 để hoàn thiện đề án nhân sự.

Tiếp đến ngày 21/3, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gửi tiếp công văn số 50 đến toàn bộ Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV, Ban Thường vụ, Ban Thường trực về các báo cáo, văn kiện nhiệm kỳ V.

Tới ngày 28/3/2022, tại Công văn số 54 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gửi tất cả hội viên trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến vào các danh sách, đề án nhân sự. Ngày 18/4/2022, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã thông qua danh sách được kèm theo, trong đó có văn bản giới thiệu Chủ tịch nhiệm kỳ V.

“Trước một quá trình thực hiện đầy đủ các thủ tục, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã nhận được ý kiến tổng hợp về các Văn kiện Đại hội, đề án nhân sự và danh sách dự kiến vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực. Trong đó có các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch và Tổng thư ký. Bên cạnh đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cũng có những góp ý về báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ V. Vì vậy, có thể đánh giá đây là một quy trình chặt chẽ và là một thành công của Đại hội”, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội phát biểu.

Từ điểm cầu TP.HCM, bà Hồng Thị Kim Tuyến - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Hồng Kim Tài cũng bày tỏ sự nhất trí với nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

“Các nội dung trong dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2022) và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ V (2022-2027) của Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam đã nêu bao quát rất nhiều lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội. Từ đó, có thể thấy nhiệm kỳ IV vừa qua, Hiệp hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 khi đã làm cản trở và gián đoạn sự phát triển của các doanh nghiệp bất động sản. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo nhanh nhạy của Hiệp hội, sự đoàn kết thống nhất của các doanh nghiệp, các hội viên Hiệp hội đã cùng nhau vượt qua. Tới giờ phút này nhiều doanh nghiệp vẫn tồn tại phát triển, nhiều công ty mới ra đời vững mạnh về tài chính là một thành quả đáng ghi nhận”, bà Tuyến nói.

Phát triển nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới

Theo bà Hồng Thị Kim Tuyến, hiện nay Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có 3 tổ chức và đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, 2 chi hội, 1 Câu lạc bộ Bất động sản, với 274 đầu mối và 3.000 hội viên đang sinh hoạt tại các Hiệp hội, Câu lạc bộ Bất động sản ở địa phương.

Đây là nguồn lực lớn để góp phần nâng cao, phát triển ngành bất động sản. Đặc biệt, đã có rất nhiều nhân sự Hiệp hội thành công trong việc đầu tư, hoạt động đào tạo môi giới hay nổi bật là trở thành các CEO giỏi, có đóng góp tích cực cho doanh nghiệp và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói chung.

Trên cơ sở đó, bà Tuyến khẳng định, việc phát triển nhân sự, các thành viên có vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy sự lớn mạnh của Hiệp hội trong giai đoạn tới.

Vì vậy, tại phiên họp lần thứ nhất của Đại hội, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Hồng Kim Tài đã đề xuất 7 giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng các hội viên, nhân sự của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ tới bao gồm:

Thứ nhất là cần tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hoạt động của Hiệp hội, đề xuất ban hành cơ chế, tạo điều kiện cho các thành viên hoạt động hiệu quả. Đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, thành viên. Quan tâm thu hút ngày càng nhiều các hội viên là công tác hàng đầu, trọng tâm để Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh và lành mạnh hoá thị trường bất động sản. 

Bà Hồng Thị Kim Tuyến - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Hồng Kim Tài

Thứ hai, hội viên của Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá sâu rộng và tích cực trong hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ cho lực lượng làm công tác quản lý, kinh doanh, môi giới các dự án bất động sản tại các đơn vị, thông qua các hình thức đào tạo chuyên sâu (từ các doanh nghiệp nhỏ tới các đơn vị có quy mô hoạt động lớn trong lĩnh vực bất động sản).

Mở rộng và nâng cao tầm hoạt động của các Sàn Giao dịch bất động sản trên cơ sở nắm bắt giá cả thị trường, xây dựng mặt bằng giá hợp lý cho các loại hình sản phẩm bất động sản, trước khi các sản phẩm này tới tay khách hàng.

Thứ ba, Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam cần thường xuyên chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý trong lĩnh vực bất động sản của thế giới, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm từ các nước trong công tác quản lý bất động sản bằng các hình thức quản lý chuyên nghiệp trong thời đại 4.0.

Thứ tư, cần tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trong cả nước về lĩnh vực bất động sản, trao đổi, giới thiệu các dự án tiềm năng của từng đơn vị cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội, tạo cầu nối lành mạnh, tạo nguồn vốn cho các đơn vị tại địa phương hoạt động hiệu quả.

Thứ năm, Hiệp hội cần lưu ý kiểm tra sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp anh chị em hoạt động môi giới chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, lưu ý chứng chỉ quản lý dự án, quản lý rủi ro nếu có thì cũng đẩy mạnh sát hạch và cấp chứng chỉ.

Thứ sáu, đề nghị Hiệp hội hỗ trợ kinh phí (theo khả năng của Hiệp Hội) cho các Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bất động sản để tăng cường cơ sở vật chất trong quá trình đào tạo cho các học viên.

Hiệp hội tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức giao lưu học tập lẫn nhau thông qua các chương trình tham quan, giới thiệu dự án, giới thiệu các tiềm năng sẵn có của từng địa phương mà ở góc độ các đơn vị nhỏ (tại các tỉnh, thành phố) không có điều kiện để tổ chức, thông qua đó cũng là tạo cho các doanh nghiệp tăng cường sự gắn kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cuối cùng, Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam nên phổ biến và tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên hơn nữa (bằng nhiều hình thức) các quyền lợi của hội viên khi tham gia vào Hiệp hội, làm cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thấy rõ những lợi ích thiết thực và tích cực chủ động tham gia vào đội ngũ của Hiệp hội.

Đóng góp ý kiến nhằm đưa Hiệp hội phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đặt ra trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Chí Thanh cũng đề xuất trước Đại hội hai ý kiến:

Một là có thể nghiên cứu thành lập một số tổ chức là đơn vị của Hiệp hội như tổ chức về bất động sản công nghiệp, trung tâm xúc tiến đầu tư công nghiệp, trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Hai là nên nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của các địa phương cũng như giúp liên kết vùng miền.

Ngoài ra, cùng với việc hội nhập quốc tế, Hiệp hội Bất động sản cũng cần phát huy hoạt động kết nối với các nước có lĩnh vực bất động sản phát triển ở châu Á, châu Âu. Việc kết nối địa phương và xúc tiến đầu tư chính là nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp hội viên. Đặc biệt, việc kiện toàn nhân sự sẽ đem lại hiệu quả cho hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V.

Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Cần Thơ

Tại điểm cầu TP.HCM, ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Cần Thơ cho biết, với kinh nghiệm của các đàn anh đi trước và với sức trẻ, sự kế thừa, đổi mới của những người đi sau, ông tin chắc rằng Ban Chấp hành nhiệm kỳ V sẽ tạo ra thành công lớn cho Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ông Thuỷ bày tỏ: “Tôi mong rằng với nhiệm kỳ mới, khi đã có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đề ra được giải pháp để thực hiện nó một cách tích cực, bám sát thực tế, đạt hiệu quả, không phải chỉ là đường lối mà phải hành động. Chỉ khi hành động thì mới tạo ra hiệu quả. Tôi tin chắc rằng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ góp phần giúp thị trường bất động sản Việt Nam bình ổn, chuyên nghiệp hóa hơn, phát triển lành mạnh, cân bằng. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chính là nơi chúng tôi có thể đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý Nhà nước. Tôi tin chắc Đại hội của chúng ta sẽ thành công rực rỡ”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top