Tác giả: Hữu Trà
10:30, 11/09/2020

Sụt lún Khu tái định cư Hòa Liên 3, 4 (TP. Đà Nẵng): Trách nhiệm thuộc về ai?

Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4

Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4

Dễ nhận thấy nhất trong việc đầu tư, xây dựng các khu tái định cư mà cụ thể là Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 là các cán bộ của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mượn sân sau để chia chác các hợp đồng khảo sát, tư vấn...

Lời tòa soạn:

Đầu năm 2010, UBND TP. Đà Nẵng quyết định đầu tư xây dựng Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 (giai đoạn 1 và 2), nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, với mục đích phục vụ chỉnh trang đô thị. Cả hai dự án này đều được UBND TP. Đà Nẵng thông qua chủ trương “vừa thiết kế vừa thi công” nhằm nhanh chóng tạo ra quỹ đất, xây dựng hạ tầng khẩn cấp di dời, bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú.

Theo đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (viết tắt Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng) quản lý, điều hành dự án.

Dự án đầu tư Khu tái định cư Hòa Liên 3 có tổng giá giá trị xây dựng là hơn 105,6 tỷ đồng và Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 1,2) gần 212 tỷ đồng. Tuy nhiên, một thời gian sau khi đưa vào sử dụng thì xảy ra hiện tượng sụt lún do nền đất yếu (vùng này là đầm lầy, ao hồ, ruộng lúa)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng điều tra, phát hiện công trình được thiết kế, nhưng gần như không tổ chức khoan thăm dò, khảo sát địa chất, nên gây ra hậu quả nghiêm trọng, ước tính thiệt hại do hành vi này là trên 9,2 tỷ đồng. Đồng thời, cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP. Đà Nẵng ký ngày 19/8/2020 cũng đã xác định: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Bường - Phó Tổng Giám đốc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng và ông Hoàng Cung Thượng Hiền - Trưởng phòng dự án tái định cư thuộc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng (sau làm Phó giám đốc Công ty CP VLXD-XL và KDN Đà Nẵng) về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Dư luận tại TP. Đà Nẵng hết sức băn khoăn là tại sao những bộ hồ sơ về đầu tư xây dựng khu tái định cư thiếu hồ sơ quan trọng nhất - khoan thăm dò địa chất, lại dễ dàng lọt qua “khe cửa hẹp” trước hàng loạt cán bộ, cơ quan làm công tác thiết kế, thẩm định, ký duyệt mời thầu, đấu thầu và nghiệm thu công trình?!

Loạt bài này, Reatimes mong muốn cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về những hạn chế, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, xây dựng khu tái định cư ở giai đoạn “đua nước rút về chỉnh trang đô thị” 2010 - 2015 tại TP. Đà Nẵng. Qua đây cũng cảnh báo các cơ quan quản lý, điều hành dự án khu dân cư cần tuân thủ pháp luật, nhất là Luật Xây dựng.

Từ vấn đề trên, tuyến bài cũng đề cập đến trách nhiệm của các bên liên quan khi tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đầu tư, tổ chức đấu thầu… tại 2 dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (giai đoạn 1, 2) tại TP. Đà Nẵng, không thể bỏ sót vi phạm nghiêm trọng đối với những người ký duyệt trực tiếp, và “đổ hết trách nhiệm” lên Ban Giám đốc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng.

Dễ nhận thấy nhất trong việc đầu tư, xây dựng các khu tái định cư mà cụ thể là Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 là các cán bộ của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mượn sân sau để chia chác các hợp đồng khảo sát, tư vấn, thiết kế…

“Đá nhau” từ chuyện khoan thăm dò địa chất

Cụ thể, tại dự án Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 1), ngày 28/4/2011, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 474/QĐ-SXD công nhận Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung (gọi tắt là Công ty Tư vấn Miền Trung) là đơn vị lập hồ sơ tư vấn khảo sát, lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Khu tái định cư Hòa Liên 4.

Theo hồ sơ lưu trữ thể hiện ông Nguyễn Văn Bường - Phó Tổng Giám đốc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 17/HĐNT với ông Huỳnh Tòa - Giám đốc Công ty Tư vấn Miền Trung. Sau đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng ký Phụ lục Hợp đồng Kinh tế số 165A/1-PLKT.

Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4
Người dân nhận đất tái định cư, xây dựng nhà ở trên Khu tái định cư Hòa Liên 4
Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4
Khu tái định cư vẫn còn thi công dang dở

Ngày 14/6/2010, ông Nguyễn Tuấn Anh ký Quyết định số 965/QĐ-CT về việc phê duyệt nhiệm vụ phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình dự án Hòa Liên 4, với tổng diện tích nghiên cứu toàn bộ dự án Hòa Liên 4 là 406.949m2, gồm: (1) Khoan địa chất: 7 lỗ, chiều sâu 25m/1 lỗ khoan (trong đó có 4 lỗ nền đất yếu lấy mẫu thí nghiệm); (2) Khoan địa chất cầu: 7 lỗ chiều sâu 25m/1 lỗ cứ 2m lấy 1 mẫu để xét nghiệm. 

Trong quyết định nêu trên, giao cụ thể công việc cho Phòng Tái định cư quản lý dự án do ông Hoàng Cung Thượng Hiền làm Trưởng phòng; giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Bường nghiệm thu chi tiết khi việc khảo sát đã hoàn thành. Tất cả các công đoạn đều phải thực hiện đúng như Quyết định số 965/QĐ-CT ngày 14/6/2010 của Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng.

Tổng kinh phí đã chuyển trả thông qua Kho bạc Nhà nước cho Công ty Tư vấn Miền Trung là 322.305.000 đồng (tương ứng 80%) theo Biên bản nghiệm thu do ông Nguyễn Văn Bường và ông Hoàng Cung Thượng Hiền ký với Công ty Tư vấn Miền Trung.

Sau khi triển khai thực hiện, ông Hoàng Cung Thượng Hiền là người ký Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu cơ sở; ông Nguyễn Văn Bường là người ký Bảng xác định giá trị công việc hoàn thành vào ngày 02/12/2011.

Điều ngạc nhiên là trong Biên bản nghiệm thu ký với Công ty Tư vấn Miền Trung có Công ty CP Tư vấn và Kiểm định Hải Hậu (gọi tắt Công ty Hải Hậu) là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện khoan thăm dò địa chất. Như vậy, Công ty Tư vấn Miền Trung lại tìm cách “bán thầu” cho Công ty Hải Hậu, trong khi Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng không ký bất kỳ Hợp đồng giao nhiệm vụ nào cho Công ty Hải Hậu?!

Tại Kết luận Điều tra số 26/CSĐT-KT ngày 26/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng, có nội dung: Trung tâm chất lượng Giám định xây dựng Đà Nẵng thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khoan đối chứng kết quả khoan khảo sát địa chất do Công ty Hải Hậu thực hiện tại công trình dự án Hòa Liên 4 giai đoạn 1, 2 có 14 lỗ khoan mà Công ty Hải Hậu thực hiện thì 10/14 lỗ khoan không tương đồng với kết quả đối chứng, đã gây ra thiệt hại 1.180.814.745 đồng.

Như vậy, có thể khẳng định rằng Công ty Tư vấn Miền Trung không thực hiện đúng theo Quyết định số 965/QĐ-CT ngày 14/6/2010 của Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng về phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa chất!? Nhiều dấu hỏi đặt ra là tại sao có khoan khảo sát địa chất để lập dự án, thiết kế thi công mà công trình vẫn bị sụt lún? Vì vậy, các cá nhân liên quan đến việc ký Biên bản nghiệm thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhiều cơ quan coi thường pháp luật?

Đơn cử tại dự án Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2), theo điều tra của Reatimes, Viện quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng và các đơn vị tư vấn, khảo sát, thẩm định không làm theo thông báo số 108/TB-UBND ngày 23/8/2011 của UBND TP. Đà Nẵng.

Theo đó, ngày 23/8/2011, UBND TP. Đà Nẵng có Thông báo số 108/TB-UBND chia dự án Hòa Liên 4 ra làm 2 giai đoạn. Trong đó, giao Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng là đơn vị tư vấn, tiếp tục thực hiện khảo sát lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và thiết kế thi công giai đoạn 2, 3, 4 để thuận lợi trong việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1554/QĐ-SXD ngày 29/11/2011 công nhận Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng là đơn vị khảo sát địa chất xử lý nền đất yếu và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4
Nhận tiền khảo sát địa chất, nhưng nhiều hồ sơ đầu tư xây dựng lại thiếu hồ sơ quan trọng nhất - khảo sát khoan thăm dò địa chất, dẫn đến sụt lún nghiêm trọng

Căn cứ các quyết định trên, ông Nguyễn Tuấn Anh đã ký Hợp đồng Kinh tế số 241/HĐ ngày 01/12/2011 với ông Thái Ngọc Trung - Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng. Tại Điều 5 có nêu, cụ thể: "5.1- Nhà thầu đề xuất nhiệm vụ khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế (nếu có); 5.2- Nghiên cứu tài liệu thuyết minh, thiết kế cơ sở, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, các số liệu bổ sung về khảo sát xây dựng, khảo sát hiện trường”; điểm a, Điều 12.1- Nhà thầu yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến tư vấn xây dựng”.

Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4
Hầu hết các khu tái định cư ở Hòa Liên đều nằm trên vùng đất yếu, nơi xưa là đầm lầy, ao hồ, ruộng lúa. Tuy nhiên, khi đầu tư xây dựng, các cơ quan chức năng ở TP. Đà Nẵng đã bỏ lọt hồ sơ khảo sát, khoan thăm dò địa chất, gây hậu quả sụt lún nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng không thực hiện đúng Thông báo số 108/TB-UBND ngày 23/8/2011 của UBND TP. Đà Nẵng; Quyết định số 1554/QĐ-SXD ngày 29/11/2011 của Sở Xây dựng về việc chỉ định thầu cho Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng khảo sát địa chất và Hợp đồng Kinh tế số 241/HĐ ngày 01/12/2011 giữa Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng và Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng.

Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng không yêu cầu Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng bàn giao hồ sơ liên quan đến dự án để lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, mà lại đem giao khoán cho ông Võ Văn Lễ - Trưởng phòng Thiết kế 2 thuộc Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng (bên nhận khoán), với nội dung quy định tại khoản 1 của Hợp đồng, giao khoán công việc (HĐ số 87A/HDDGK ngày 01/11/2011): Trách nhiệm của người nhận khoán: thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết hạng mục san nền, giao thông, thoát nước Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2). 

Bên nhận khoán có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đồ án theo quy định. Đồng thời ngày 01/11/2011, ông Thái Ngọc Trung - Phó Viện trưởng ký Quyết định số 64/QĐ-VQH phân công nhân sự tham gia thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán (trang 11 kết luận điều tra số 26/CQCS-KT ngày 26/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng). 

Kết luận giám định chất lượng của Trung tâm Giám định thuộc Sở Xây dựng có khách quan?

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, dự án Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2) triển khai thực hiện từ tháng 6/2010, nhưng đến cuối năm 2013, ông Nguyễn Tuấn Anh được nghỉ hưu theo chế độ và bàn giao công việc lại cho ông Nguyễn Văn Bường làm Tổng giám đốc. Lúc này công trình vẫn còn đang triển khai.

Các hợp đồng kinh tế do ông Nguyễn Tuấn Anh ký kết với các đơn vị chưa được nghiệm thu. Mãi đến giữa năm 2018, công trình Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2) mới xảy ra sụt lún. Nguyên nhân chính có phải do không khoan thăm dò địa chất, xử lý nền đất yếu hoặc do đơn vị thi công không thi công đúng theo thiết kế hoặc một lý do nào khác cần được làm rõ hơn, kể cả không phát hiện cũng như xử lý kịp thời những thay đổi ngoài hiện trường…

Nếu chỉ có một nguyên nhân chính gây ra sụt lún là do không khoan thăm dò địa chất, xử lý nền đất yếu như kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng và Cáo trạng của VKSND TP. Đà Nẵng đã ban hành thì chính các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định và Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng ra quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế là những đơn vị có liên quan trực tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng trên.

Về phía Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng được Sở Xây dựng chỉ đạo phối hợp với các đơn liên quan lập thủ tục các bước xây dựng, nhưng trên thực tế, Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng chỉ thực hiện các bước: Ký Hợp đồng kinh tế, lập Biên bản nghiệm thu do các đơn vị tư vấn chuyển giao và xác nhận khối lượng hoàn thành để thanh toán cho các nhà thầu. Còn tất cả các công việc khác do các đơn vị tư vấn trình trực tiếp với các phòng thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mà không thông qua Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng.

Khi tổ chức thực hiện bên giao khoán không có quy định nhiệm vụ cụ thể (Thông báo số 108/TB-UBND ngày 23/8/2011 của UBND TP. Đà Nẵng; Quyết định 1554/QĐ-SXD ngày 29/11/2011 của Sở Xây dựng và Hợp đồng số 241/HĐ-KT ngày 01/12/2011 giữa Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng và Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng). Bên nhận thầu đã không sử dụng các văn bản trên mà sử dụng phương pháp nội suy, không có quy định nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phương pháp nội suy, suy đoán kết quả địa chất của các dự án xung quanh để lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (tại sao không lấy kết quả địa chất tại dự án Hòa Liên 4 - giai đoạn 1 đã có kết quả khảo sát địa chất để làm nội suy). Như vậy, Viện quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng đã cố ý làm trái quy định của UBND TP. Đà Nẵng và Sở Xây dựng, dẫn đến sụt lún tại Khu tái định cư Hòa Liên 4. Trách nhiệm này thuộc về Viện quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1678/QĐ-SXD ngày 23/12/2011 giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung (Công ty Tư vấn Miền Trung) do ông Vũ Thế Dũng làm Giám đốc, có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Hòa Liên 4 (giai đoạn 2) nhưng ông Vũ Thế Dũng không thực hiện đúng theo quyết định của Sở Xây dựng.

Mặc dù biết Viện quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng lập hồ sơ mà không có khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu, không đảm bảo các tiêu chuẩn về xây dựng nhưng ông Dũng vẫn giao cho ông Nguyễn Xuân Thoại ký với tư cách thẩm tra, ông Lê Ngọc Lân - Phó Giám đốc ký với tư cách lãnh đạo Công ty (xác nhận hồ sơ thẩm tra số 126/TV-TT ngày 28/11/2011) để giúp ông Phan Văn Kiện, Trưởng Phòng Quản lý các dự án xây dựng (Sở Xây dựng) tạo nguồn quỹ cho phòng của ông.

Ngoài ra, theo Kết luận Điều tra số 26 ngày 26/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng, các hạng mục giao thông thoát nước của dự án Hòa Liên 4 không giao cho các đơn vị thẩm tra độc lập mà ông Phan Văn Kiện - Trưởng phòng chỉ đạo ông Ngô Quốc Huy - chuyên viên, trực tiếp thẩm tra, trình ông Kiện - Trưởng phòng và bà Hoa - Phó trưởng phòng, thẩm tra lập Phiếu trình báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Về việc tổ chức đấu thầu dự án Hòa Liên 4 (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), trên cơ sở được phân công, ông Nguyễn Văn Bường, Phó Tổng Giám đốc Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng ký Tờ trình số 3411/TTr- CT ngày 16/9/2011 xin ý kiến chủ trương của UBND TP. Đà Nẵng và được ông Văn Hữu Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bút phê: “Đồng ý về nguyên tắc (yêu cầu tiến độ nhanh), chuyển A. Bằng - PVP xử lý sớm”.

Đến ngày 21/9/2011, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Văn bản số 5855/UBND-QLĐTư, liên quan đến chủ trương đấu thầu hạn chế hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 4 - giai đoạn 2, 3, lúc này Viện quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng mới lập Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2): “Chấp nhận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình”. 

Trong bản nghiệm thu ghi rõ: Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình, phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đã được Sở Xây dựng phê duyệt tai Quyết định số 1533/QĐ-SXD ngày 24/11/2011, nhưng không có mục khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu.

Kỳ 2: Nhiều khuất tất cần được làm rõ tại Khu tái định cư Hòa Liên 4
Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 cách nhau chỉ một cây cầu ngắn. Nhưng, đường dẫn 2 bên cầu cũng vênh nhau...

Biên bản nghiệm thu do ông Nguyễn Văn Bường và ông Thái Ngọc Trung ký ngày 25/11/2011 làm cơ sở để Viện Quy hoạch xây dựng TP. Đà Nẵng trình hồ sơ các cấp xem xét phê duyệt đấu thầu dự án Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2). Lẽ ra, biên bản nghiệm thu này phải chia ra làm 2 giai đoạn, tương tự như tại dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3.

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-SXD ngày 24/11/2011 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2), hạng mục: San nền, giao thông và thoát nước và đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Tờ trình số 1060/TTr-SKHĐT ngày 07/12/2011, ngày 13/12/2011, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 10630/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 2), hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP xây dựng lắp máy Trung Nam, với giá trị trúng thầu là 105.807.713.326 đồng tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND TP. Đà Nẵng.

 Theo luật, người thẩm định, phê duyệt chịu trách nhiệm gì?

Đối với hồ sơ thiết kế công trình Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (giai đoạn 1,2) được lập mà không căn cứ kết quả khảo sát địa chất, dẫn đến không đánh giá tính chất nền móng của công trình, không tính tao1n và đưa ra giải pháp xử lý lớp đất yếu, nên không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng. 

Lẽ ra khi thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình này mà không có hồ sơ khảo sát, khong đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xây dựng thì ông Hưng, ông Kiện, bà Hoa phải báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng kịp thời đề nghị Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng triển khai ngay công tác khảo sát địa chất để làm cơ sở thiết kế. Tuy nhiên kết quả thẩm định của ông Ngô Quốc Hưng được ông Phan Văn Kiện, bà Nguyễn Thị Liên Hoa kiểm tra, phê duyệt với tư cách lãnh đạo Phòng quản lý các hoạt động xây dựng, xác định: “Hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; Giải pháp kết cấu, cấu tạo hợp lý, đảm bảo chịu lực và ổn định”…

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Xây dựng năm 2003: “Người thẩm định, phê duyệt thiết kế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của mình”.

(Trang 14, Kết luận điều tra số 26 ngày 26/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng)

Như vậy, qua rất nhiều cơ quan, các cấp, các ngành có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và cuối cùng được UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định, song thực tế hồ sơ thiết kế 2 dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 được ví von như “con voi chui lọt lỗ kim”, nhẹ nhàng qua hết các cửa, nhưng vẫn thiếu hồ sơ báo cáo kết quả khoan thăm dò địa chất, xử lý nền đất yếu.

Phải chăng còn có nguyên nhân khác là do áp lực về xây dựng hạ tầng để bố trí tái định cư cho các hộ dân giải tỏa, các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, quyết định khi biết rõ không có khảo sát địa chất mà vẫn bỏ qua?!

Theo kết luận Điều tra số 26 ngày 26/3/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã điều tra làm rõ các cơ quan, cá nhân có liên quan trực tiếp và gián tiếp tham gia quá trình lập ký các biên bản nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, với số người tham gia 17 người, song chỉ có 3 người của Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng bị quy kết Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trên thực tế, cả 3 cá nhân của Công ty VLXD-XLKDN Đà Nẵng lại không có thẩm quyền, chức năng để lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, thẩm định và ban hành các quyết định, để rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng như cáo trạng của VKSND TP. Đà Nẵng đã kết luận. 

Liệu chăng đã bỏ sót những cơ quan, những đơn vị thẩm tra, thẩm định và các cá nhân thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, người chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, phê duyệt thiết kế để cuối cùng gây ra hậu quả nghiêm trọng, xảy ra sụt lún tại Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 (giai đoạn 1, 2). Những cá nhân, tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định và phê duyệt của mình, chứ không thể vô can trước pháp luật. Nếu vậy, đây là điều khó thuyết phục dư luận.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP