Aa

Lâm Đồng cảnh báo về thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Thứ Ba, 28/06/2022 - 06:15

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra những cảnh báo về thuế đối với hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, pháp luật quy định đối với nghĩa vụ của người chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức.

Kế đến là nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng bất động sản như: Nộp lệ phí trước bạ nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ; Nộp thuế theo đúng giá giao dịch và nộp hồ sơ đúng thời hạn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Được biết, việc kê khai, nộp thuế, lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và quy trình luân chuyển hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót thì khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. (ẢNH: Đ.A)

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh và qua triển khai thực tế đề án, công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, cũng phát sinh một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật dẫn đến thất thu Ngân sách Nhà nước và rủi ro từ hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế Lâm Đồng đã đưa ra cảnh báo một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phí trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể: Giá chuyển nhượng trên hợp đồng mua, bán thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế giao dịch trên thị trường nhằm giảm nghĩa vụ thuế, phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước; ủy quyền quản lý bất động sản không phát sinh thù lao, người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản nhưng người được ủy quyền không kê khai nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định; các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện ký hợp đồng mua bán thông qua một số cá nhân, người thân… để trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; người nộp thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất cam kết chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nhưng thực tế có nhiều hơn một nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới ngành Thuế sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác quản lý thuế trong hoạt động bất động sản. (ẢNH: Đ.A)

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có liên quan đã tư vấn, hướng dẫn không đúng quy định pháp luật thuế, dẫn đến việc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế không đúng bản chất giao dịch, chuyển nhượng bất động sản; can thiệp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện quy trình quản lý thuế của cơ quan thuế khi thu thập thông tin, xác định nghĩa vụ tài chính dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác quản lý thuế trong hoạt động bất động sản, nhất là các chế tài, rủi ro về thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Được biết, trước các hoạt động về kinh doanh, chuyển nhượng đang diễn ra sôi động tại Lâm Đồng trong vài năm gần đây, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án “Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kê khai, nộp thuế phí không đúng quy định…

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bản tỉnh tham gia, phối hợp với cơ quan công an, cơ quan thuế trong việc điều tra, thanh tra, kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Chi cục thuế phối hợp với công an các huyện, thành phố triển khai xác minh, xử lý đối với các giao dịch bất động sản đáng ngờ, có giá trị giao dịch lớn, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng thực hiện thủ tục hành chính đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản khi nhận được đề nghị của cơ quan thuế trong trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc cơ quan thuế đang xác minh việc kê khai, tính thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế. Các tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng, từ chối công chứng các hợp đồng, giao dịch bất động sản vi phạm pháp luật…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top