Aa

Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án thương mại

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Thứ Bảy, 08/04/2023 - 06:25

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Ngày 6/4/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn 3109/UBND-TL gửi các Sở ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc, về việc triển khai công điện số 194/CĐ-TTg ngày 1/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Tại công văn này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phù hợp với giá mặt bằng chung.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Việc này nhằm để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó là tham mưu, đề xuất quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô phù hợp, đảm bảo đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh dành quỹ đất và kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Trong khi đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Việc này UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; định kỳ trước ngày 20 hàng quý, tham mưu, dự thảo để UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Cơ quan này cũng cần chủ động rà soát các quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai để tham mưu, đề xuất phân cấp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định.

Song song đó là chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan sớm rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định.

Sở Tài nguyên - Môi trường được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý - Ảnh: Internet

Sở Giao thông vận tải được giao phối hợp với Sở Xây dựng kêu gọi, xã hội hóa thu hút đầu tư cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người dân có nhu cầu ở thật sự.

Các sở, ngành, UBND các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc được giao khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, số 33/NQ-CP ngày 13/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh để khắc phục tình trạng khan hiếm, ổn định thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc này để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng; xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (đặc biệt là những dự án liên quan đến bất cộng sản).

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ đã được giao tại chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải) để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top