Aa

Lượng giao dịch và nguồn cung bất động sản năm 2021 chỉ đạt khoảng 84% so với năm 2020

Thứ Ba, 28/12/2021 - 06:30

Đó là thông tin trong báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 ngành Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi xã hội bước vào giai đoạn "bình thường mới" kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực từ quý IV/2021, trong đó có ngành xây dựng. Cụ thể, giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước quý IV/2021 tăng 33% so với quý III/2021;, hoạt động xây dựng chuyên dụng ước tăng 51%, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng ước tăng 39%, xây dựng nhà ở các loại ước tăng 25%.

Dù có sự tăng trưởng khá trong quý IV nhưng các tháng đầu năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh nên nhìn chung giá trị tăng thêm ngành xây dựng năm 2021 ước thực hiện vẫn tương đương so với năm 2020. Trong năm 2021, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng dự kiến tăng 0,2 - 0,5% so với cùng kỳ năm 2020; chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với cùng kỳ; diện tích nhà ở bình quân cả nước ước đạt 25 m2/người.

Về chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 3,1%, bao gồm: Căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ tại các dự án, đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án. Giá giao dịch nhà trên thị trường thứ cấp tăng bình quân từ 2 - 5% so với năm 2020, trong đó, giá chung cư tăng bình quân từ 2 - 4%, giá nhà riêng lẻ tăng từ 3 - 5%; lượng giao dịch và nguồn cung bất động sản năm 2021 chỉ đạt khoảng 84% so với năm 2020.

Về phát triển nhà ở thu nhập thấp và công nhân tại khu công nghiệp: 9 tháng đầu năm 2021 có 8 dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng. Đến nay, cả nước đã hoàn thành 254 dự án (khoảng 108.800 căn với tổng diện tích 5.440.000m2), đang triển khai 271 dự án (khoảng 256.500 căn với tổng diện tích 12.825.000m2).

Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng đặt chỉ tiêu năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xây dựng ước 4,96 - 5,56%; diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đấu đạt 25,5m2/người và tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41,5 - 42%.

Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu đề xuất và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo Chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành: Nghị định sửa đổi Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, bổ sung một số chỉ tiêu làm công cụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top