Aa

Năm 2023, Thanh Hóa có 428 dự án cần định giá đất cụ thể

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Bảy, 22/04/2023 - 07:15

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 đối với 4.460,207ha.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1064/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Mục đích của kế hoạch là xác định số lượng các trường hợp và quy mô diện tích cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2023, các trường hợp phải thuê tư vấn và dự kiến kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể; làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể và lựa chọn thuê đơn vị có chức năng định giá đất cụ thể.

Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện các dự án, công trình trong năm 2023; thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm 2023, tính toán thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai.

Năm 2023, Thanh Hóa có 428 dự án cần định giá đất cụ thể
Thanh Hóa ban hành kế hoạch định giá 4.460,207ha đất với giá đất cụ thể dự kiến không quá 26,419 tỷ đồng. (Ảnh: Viết Huy)

Theo kế hoạch, trong năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số 428 dự án (mặt bằng) cần định giá đất cụ thể, tổng diện tích đất thực hiện định giá là 4.460,207ha với kinh phí thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể dự kiến không quá 26,419 tỷ đồng. Các tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá đất cụ thể phải được lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về thời gian thực hiện, đối với giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì giá đất cụ thể được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với dự án cho thuê đất, giao đất, chuyển hình thức từ thuê đất hàng năm sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên được thực hiện sau khi có quyết định cho thuê đất, giao đất, chuyển hình thức thuê đất của cấp có thẩm quyền.

Đối với các thửa đất, khu đất của doanh nghiệp Nhà nước cần định giá đất cụ thể để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá theo kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2023 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 112 Luật Đất đai và phương pháp định giá đất theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các công trình, dự án phải xác định giá đất cụ thể mà chưa có trong danh mục công trình, dự án thuộc kế hoạch định giá đất cụ thể đã phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện trình tự xác định giá đất cụ thể theo quy định và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kết luận số 2302-KT/TU ngày 20/3/2023 về thống nhất chủ trương để UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất tái định cư, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần Kết luận số 14/KL-TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng thời, ngày 25/3/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất, giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top