Aa

Nghệ An: Tăng tốc giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Thứ Năm, 20/10/2022 - 18:09

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 của Nghệ An gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Sáng 20/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc trực tuyến với các huyện, thành, thị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững là hơn 4.931 tỷ đồng, riêng năm 2022 được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng.

Đến 30/6, tỉnh Nghệ An là một trong số những tỉnh sớm nhất trong cả nước hoàn thành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ và Quyết định của UBND tỉnh giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chủ trì cuộc họp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh Báo Nghệ An)

Tỉnh Nghệ An có số lượng dự án và đối tượng thụ hưởng lớn gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai 9 dự án thành phần với 708 dự án chi tiết; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai 2 dự án thành phần với 48 dự án chi tiết; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai tại 411 xã với 988 dự án chi tiết nên có những khó khăn nhất định.

Đến ngày 12/10/2022, UBND tỉnh đã hoàn thành và trình HĐND tỉnh chính thức thông qua danh mục dự án chi tiết của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại các Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, 46/NQ-HĐND, 47/NQ-HĐND.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Phan Văn Hoan đã trình bày tiến độ thực hiện các nhóm dự án thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022. Đối với 156 dự án trả nợ và chuyển tiếp hoàn thành điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong Quyết định phê duyệt dự án, gửi về Cơ quan chủ quản Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2022. Với 785 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 15 tỷ đồng hoàn thành quyết định phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo gửi về Cơ quan chủ quản Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5/11/2022. Bên cạnh đó, 35 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến trên 15 tỷ đồng và dưới 100 tỷ đồng hoàn thành quyết định phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo gửi về Cơ quan chủ quản Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2022.

Những dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng cần đảm bảo hoàn thành quyết định phê duyệt dự án và gửi về Cơ quan chủ quản Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/12/2022 (trước thời điểm dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch năm 2023).

Trong quá trình làm việc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng một số địa phương cấp huyện đã trao đổi, thống nhất về tiến độ, thời gian và cách làm; đồng thời đề xuất một số vấn đề liên quan như gặp khó khăn về năng lực của các đơn vị tư vấn, kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh: Quan điểm là phải hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch năm 2022, do đó phải tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện. Qua đó yêu cầu căn cứ mốc tiến độ thời gian đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, các địa phương cấp huyện cần bám sát các mốc thời gian nêu trên, đồng thời căn cứ vốn Ngân sách Trung ương bố trí cho 3 chương trình chịu trách nhiệm toàn diện triển khai hiệu quả, kịp thời, không để nợ đọng; đặc biệt phải khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án giao kế hoạch năm 2023 cần bám sát triển khai thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình. Đáng chú ý, các địa phương cần thực hiện toàn diện các dự án song trong bối cảnh số lượng dự án nhiều nên tập trung ưu tiên thời gian làm trước thực hiện thủ tục hồ sơ đối với các dự án có số vốn lớn, tạo động lực, lan tỏa cho huyện.

Kết thúc buổi làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải ngân vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn vốn đã có kế hoạch phân bổ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tinh thần là phải hành động quyết liệt. Các đơn vị cùng phối hợp, trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ. Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo chi tiết giao nhiệm vụ để các đơn vị thực hiện./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top