Aa

Người dân được tính giá đất bồi thường tại dự án sân bay Long Thành như thế nào?

Thứ Hai, 20/04/2020 - 11:00

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức phê duyệt giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức giá đất bồi thường đối với diện tích hơn 3.000ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành theo 2 khu vực: Phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã Suối Trầu, Cầm Đường, Bàu Cạn rộng 1.737ha và phần ranh giới các xã Long An, Long Phước, Bình Sơn rộng 1.290ha.

Ảnh minh họa

Giá đất bồi thường làm dự án sân bay Long Thành tại phần diện tích 1.737ha

Với phần diện tích 1.737ha, giá đất bồi thường cho người dân được xác định theo 2 loại đất gồm đất ở nông thôn và đất nông nghiệp, cụ thể như sau:

Đất ở nông thôn Hương lộ 10, xã Bình Sơn từ giáp ranh giới xã Suối Trầu đến giáp ranh huyện Cẩm Mỹ, giá đất bồi thường được chia làm 4 vị trí, cao nhất 5.106.000 đồng/m2 và thấp nhất 1.549.000 đồng/m2. 

Đất ở nông thôn Hương Lộ 10, xã Bình Sơn đoạn từ ranh Nông trường Cao su Bình Sơn đến hết ranh xã Suối Trầu, giá đất bồi thường cao nhất 4.591.000 đồng/m2 và thấp nhất 1.464.000 đồng/m2.

Giá đất ở được bồi thường ở xã Bình Sơn đoạn từ đường tỉnh 769 đến hết ranh giới Nông trường Cao su Bình Sơn dao động từ 1.464.000 đồng/m2 - 2.277.000 đồng/m2, tuỳ vị trí.

Đất ở nông thôn đường vào UBND xã Bàu Cạn được chia làm nhiều mức giá bồi thường tuỳ vị trí nằm ở đường nhựa, bê tông hay đường đất, từ 1.464.000 đồng/m2 - 2.271.000 đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm thuộc đường nhóm 2 nằm trên Hương Lộ 10 đoạn từ đường tỉnh 769 đến hết ranh giới Nông trường Cao su Bình Sơn được bồi thường 215.000 đồng/m2. Hương lộ 10 đoạn qua xã Bình Sơn và đường vào UBND Xã Bàu Cạn có giá bồi thường từ 180.000 đồng/m2 - 360.000 đồng/m2.

Đất rừng trồng sản xuất và đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc đường nhóm 2 nằm trên Hương lộ 10 được bồi thường từ 161.000 đồng/m2 - 338.000 đồng/m2.

 Chi tiết giá đất bồi thường làm dự án sân bay Long Thành tại phần diện tích 1.737ha

Giá đất bồi thường làm dự án sân bay Long Thành tại phần diện tích 1.290ha

Phần diện tích 1.290ha tại xã Bình Sơn trước đây thuộc ranh giới các xã Long An, Long Phước, Bình Sơn, mục đích sử dụng đất tại khu vực này là đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất chưa sử dụng, đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thuỷ sản.

Đất ở nông thôn đường vào khu khai thác đá xã Long An đoạn từ Quốc lộ 51 đến ranh giới xã Bình Sơn, giá đất bồi thường dao động từ 1.625.000 đồng/m2 - 6.573.000 đồng/m2.

Đất ở nông thôn đường tỉnh 769 đoạn qua xã Bình Sơn có giá bồi thường từ 1.458.000 đồng/m2 - 2.397.000 đồng/m2. Đất ở nông thôn nằm trên Hương Lộ 10 đoạn từ ranh giới Nông trường Cao su Bình Sơn đến hết xã Suối Trầu cũ, giá đất bồi thường thấp nhất là 1.392.000 đồng/m2, cao nhất là 4.591.000 đồng/m2.

Đất ở nông thôn đường Quốc lộ 51 đoạn từ Suối Cải đến UBND xã Long Phước có giá bồi thường từ 1.634.000 đồng/m2 - 2.173.000 đồng/m2. Đất ở nông thôn đường vào UBND xã Bàu Cạn có giá từ 1.392.000 đồng/m2 - 2.086.000 đồng/m2.

Với đất nông nghiệp như đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, đất bằng chưa sử dụng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, giá đất dao động từ 181.000 đồng/m2 - 360.000 đồng/m2 tuỳ vị trí. Trong khi đó, đất trồng rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản có giá bồi thường từ 162.000 đồng/m2 - 338.000 đồng/m2.

Chi tiết giá đất bồi thường làm dự án sân bay Long Thành tại phần diện tích 1.290ha

Để thực hiện Dự án xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất 5.000ha của 18 tổ chức và 5.283 hộ gia đình cá nhân với 15.716 thửa đất; trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 1.810ha. Dự kiến năm 2021 sẽ khởi công xây dựng sân bay Long Thành và đến năm 2025 đưa vào khai thác giai đoạn 1 của dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top