Aa

Nho Quan (Ninh Bình): Năm 2023 khởi công 33 dự án, nghiệm thu 40 công trình

Theo Anh Tú/Báo Xây dựng
Theo Anh Tú/Báo Xây dựng
Chủ Nhật, 31/12/2023 - 08:27

Trong năm 2023, trên địa bàn toàn huyện Nho Quan đã khởi công mới 33 dự án, thẩm định 79 dự án với tổng dự toán trên 1.343 tỷ đồng...

Ông Đinh Đức Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nho Quan cho biết: Năm 2023, Phòng tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện xây dựng đồ án quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới đến năm 2030 của các xã. 

Lập 23 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức công bố đồ án quy hoạch vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công bố, công khai Quy hoạch chi tiết làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Gia Thủy và tập trung hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Sơn Hà, Quỳnh Lưu; triển khai lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trải nghiệm kết hợp ở Ninh Bình tại xã Quảng Lạc (phía Tây Nam Quốc lộ 12B), huyện Nho Quan.

Nho Quan (Ninh Bình): Năm 2023 khởi công 33 dự án, nghiệm thu 40 công trình- Ảnh 1.

33 dự án mới được khởi công trên địa bàn huyện Nho Quan trong năm 2023.

Cùng với đó, tập trung hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới đến năm 2030, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện. Hoàn thiện đề án công nhận đô thị loại 5 đối với thị trấn Nho Quan.

Về công tác xây dựng cơ bản, năm 2023 trên địa bàn huyện Nho Quan đã tổ chức khởi công mới 33 công trình, dự án, đồng thời tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp tại hiện trường theo kế hoạch, các công trình được triển khai thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đối với các công trình khởi công mới do UBND tỉnh quyết định đầu tư, năm 2023 trên địa bàn huyện có 5 dự án khởi công mới, 5 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đối với các công trình khởi công mới do UBND huyện quyết định đầu tư thì tiếp tục triển khai lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo quy định đối với các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023. Đối với 12 công trình, dự án (gồm 7 dự án khởi công mới năm 2023; 5 công trình điều chỉnh chủ trương đầu tư) đã được HĐND huyện khóa X, phê duyệt tại kỳ họp thứ 13, đang tổ chức lựa chọn đơn vị khảo sát thiết kế, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định

Đồng thời, Phòng đã tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư 15 dự án, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 13 dự án. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán 79 dự án (tổng dự toán trình thẩm định 1.398,2 tỷ, tổng dự toán sau thẩm định 1.343,8 tỷ đồng, cắt giảm 54,4 tỷ đồng, tương đương 4,04%). Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 40 công trình./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top