Aa

Phú Yên: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Thứ Năm, 09/11/2023 - 06:15

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 tỉnh giao là 5.762,68 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới chỉ đạt 91,6%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho biết đã phân bổ chi tiết cho các địa phương, các chương trình, dự án là 5.276,14 tỷ đồng. Vốn chưa phân bổ là 486,54 tỷ đồng. Nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết chủ yếu là do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 tính đến ngày 31/10 là 1.966,47 tỷ đồng, bằng 34,2% kế hoạch vốn trung ương giao và bằng 34,1% kế hoạch vốn tỉnh giao.

Đầu tư hạ tầng đô thị ở Phú Yên

Theo dự kiến, giá trị giải ngân kế hoạch năm 2023 tính đến ngày 31/1/2024 của các chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân cả năm 2023 của tỉnh Phú Yên chỉ đạt 75,2% so với kế hoạch vốn. Việc các chủ đầu tư ước kết quả thực hiện giải ngân có tỷ lệ giải ngân dưới 95% so với cam kết đã ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của nhiều dự án còn chậm; trữ lượng các mỏ vật liệu đã được cấp phép không đảm bảo nhu cầu; nguồn nguyên vật liệu còn khan hiếm; công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn chương trình còn chậm…

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng tiến độ giải ngân các nguồn vốn đến thời điểm này còn khá thấp. Tuy nhiên, các địa phương và các chủ đầu tư vẫn cam kết tiến độ giải ngân sẽ đạt trên 95%. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị ưu tiên cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng bàn giao cho các chủ đầu tư. Cần rà soát, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án để kịp thời phục vụ đầy đủ cho các công trình trọng điểm.

Tiếp tục rà soát tiến độ thu ngân sách tỉnh, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí cho các dự án; thường xuyên giám sát, kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn của từng dự án. Trường hợp dự án không thể giải ngân hết vốn, kịp thời có văn bản đề xuất để điều chỉnh vốn sang các dự án khác có khả năng giải ngân nhanh, cần bổ sung vốn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top