Aa

Quảng Bình: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài

Phương Nam
Phương Nam
Thứ Năm, 28/12/2023 - 15:38

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, UBND tỉnh Quảng Bình lưu ý chú trọng xây dựng chiến lược đầu tư phát triển bền vững phù hợp quy hoạch Quốc gia, quy hoạch ngành, vùng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2685/UBND-KT về việc đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển";

Đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài phù hợp với tình hình thực tiễn, hội nhập quốc tế, phù hợp với định hướng, quy hoạch, yêu cầu phát triển của tỉnh; tham mưu rà soát, tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng giao thông nhằm giảm chi phí logistics, giảm chi phí cho sản phẩm, tăng tính cạnh tranh…; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà tránh gây mất thời gian cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả giải pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất, tiền thuê đất… trong bối cảnh khó khăn; luôn luôn lắng nghe kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài với tinh thần cầu thị, chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành, vướng mắc ở đâu thì giải quyết ở đó với tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp;

Đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội, bao gồm đầu tư nước ngoài; tăng cường nắm tình hình tham mưu UBND tỉnh có phản ứng phù hợp, linh hoạt, kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, UBND tỉnh lưu ý chú trọng xây dựng chiến lược đầu tư phát triển bền vững phù hợp quy hoạch Quốc gia, quy hoạch ngành, vùng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Bình; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; đồng hành với chính quyền các cấp, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần đôi bên cùng có lợi, chia sẻ rủi ro;

Kịp thời báo cáo vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại tỉnh; kiến nghị, đề xuất chính sách, pháp luật phù hợp; luôn luôn có sự thay đổi, phát triển chuỗi cung ứng, tham gia khóa đào tạo về nhân lực, đầu tư hạ tầng, đóng góp vào xây dựng và hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top