Aa

Quảng Bình rà soát, cập nhật hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phương Nam
Phương Nam pv.reatimes@gmail.com
Thứ Tư, 06/12/2023 - 14:00

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 2504/UBND-TH ban hành ngày 04/12/2023. Qua đó, rà soát, cập nhật hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (Nghị định số 58/2023/NĐ-CP); Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT).

Cụ thể, rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để thống nhất với Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành rà soát lại nội dung của Báo cáo tổng hợp, chỉnh lý lại Hệ thống bản đồ đề xuất cập nhật thống nhất;

UBND huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn quản lý thực hiện phối hợp với sở, ngành chủ trì rà soát, hoàn thiện những nội dung, phương án trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh; đối với các Quy hoạch cấp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã phê duyệt, các sở, ngành rà soát, đối chiếu để cập nhật, hoàn thiện nội dung trong Quy hoạch tỉnh thống nhất với Quy hoạch cấp Quốc gia theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn McKinsey, sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch tỉnh cùng một số quy định có liên quan; các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện bản đồ, sơ đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch theo yêu cầu…

Mặt khác, UBND tỉnh cũng nêu rõ, trên cơ sở Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương cập nhật, hoàn thiện Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, phương án phát triển hệ thống đô thị trong Quy hoạch tỉnh;

Các sở, ngành rà soát, cập nhật, bổ sung những nội dung liên quan đến định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nội dung khác theo phân công quản lý trong Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên kết với Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top