Aa

Quảng Bình: Tháo gỡ vướng mắc quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

Phương Nam
Phương Nam pv.reatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 10/11/2023 - 10:25

Đây là động thái đáng chú ý nhằm tháo gỡ vướng mắc, phát huy nguồn lực đất đai, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản Quảng Bình.

Mới đây, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phát huy nguồn lực đất đai, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản, địa phương đã ban hành Công văn số 2290/UBND-KT ngày 07/11/2023, về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất và chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức, người dân;

Đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; rà soát quy định thủ tục hành chính về đất đai, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết ở các cấp nhằm cương quyết bãi bỏ thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất thuộc thẩm quyền để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sai phạm liên quan đến đất đai, trong đó tập trung vào bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định; trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023, không gây khó khăn, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thủ tục hành chính việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân phải nhanh, đúng quy định. 

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, định giá đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và các quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top