Aa

Quảng Bình: Thực hiện Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét

Thứ Năm, 04/04/2024 - 10:53

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Quản lý Dự án Đường sắt.

Cụ thể, vị trí rừng chuyển mục đích sử dụng tại xã Hương Hóa, Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) với diện tích thực hiện Dự án 16,69680ha. Trong đó, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng 7,70959 ha; diện tích rừng trồng không thuộc đối tượng chuyển mục đích sử dụng 2,00630ha; diện tích không có rừng 6,98091ha.

Quảng Bình: Thực hiện Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét- Ảnh 1.

Vị trí rừng chuyển mục đích sử dụng tại xã Hương Hóa, Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) với diện tích thực hiện Dự án 16,69680 ha.

Loại rừng chuyển mục đích sử dụng gồm: Rừng tự nhiên thuộc quy hoạch sản xuất 1,85556ha; rừng trồng 5,85403ha, trong đó 2,20695ha rừng sản xuất và 3,64708 ha ngoài quy hoạch 03 loại rừng có nguồn gốc rừng sản xuất.

UBND tỉnh yêu cầu chủ quản lý, sử dụng rừng có trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ diện tích rừng trong phạm vi thực hiện Dự án, không để xảy ra việc tác động, gây thiệt hại đến rừng khi chưa hoàn thành các thủ tục khai thác tận dụng lâm sản theo quy định. Thực hiện khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đường sắt triển khai thực hiện Dự án trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng khi đã hoàn thành các thủ tục khai thác tận dụng lâm sản theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top