Aa

Quảng Nam: Ban hành quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Bàn

Thứ Sáu, 12/04/2024 - 09:00

Đồ án quy hoạch chung TX. Điện Bàn (Quảng Nam) giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 có tính chất đô thị loại III, đô thị trung tâm động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam; gắn kết với trung tâm du lịch sinh thái biển miền Trung, TP. Đà Nẵng và khu đô thị cổ Hội An. Đồng thời, là trung tâm phát triển công nghiệp, nghiên cứu và phát triển dịch vụ, thương mại, văn hóa và du lịch phía Bắc Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định ban hành Quy định quản lý kèm theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TX. Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND TX. Điện Bàn thực hiện công bố Quy định quản lý kèm theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TX. Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của thị xã và niêm yết tại trụ sở làm việc UBND TX. Điện Bàn, UBND cấp xã để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi thực hiện.

Quảng Nam: Ban hành quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Bàn- Ảnh 1.

Khu vực đô thị vùng Đông TX. Điện Bàn. (Ảnh: HX)

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành; kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch và hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định 656 năm 2023.

Các sở, ban, ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với UBND TX. Điện Bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TX. Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 và quy định quản lý kèm theo.

Tầm nhìn đến năm 2050, định hướng xây dựng thành thành phố thuộc tỉnh; đảm bảo tăng cường vai trò kết nối với Đà Nẵng và Hội An.

Được biết, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TX. Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 có phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính thị xã với 216,32km2. Về tính chất, chức năng, Điện Bàn là đô thị loại III, đô thị trung tâm động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam; gắn kết với trung tâm du lịch sinh thái biển miền Trung, TP. Đà Nẵng và khu đô thị cổ Hội An.

Điện Bàn là đô thị sinh thái hiện đại, có không gian đặc thù vùng ven biển, ven sông phát triển xanh và bền vững; trung tâm phát triển công nghiệp, nghiên cứu và phát triển dịch vụ, thương mại, văn hóa và du lịch phía Bắc Quảng Nam, có tiềm năng để phát triển tài chính, nguồn nhân lực kết nối với các trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao.

Quảng Nam: Ban hành quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Bàn- Ảnh 2.

Theo đồ án, về tính chất, chức năng, Điện Bàn là đô thị loại III, đô thị trung tâm động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam; gắn kết với trung tâm du lịch sinh thái biển miền Trung, TP. Đà Nẵng và khu đô thị cổ Hội An. (Ảnh: HX)

Về quy mô dân số, đất đai, dự báo đến năm 2030, Điện Bàn có khoảng 400.000 người, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 12.318,35ha, chiếm tỷ lệ 56,94% đất tự nhiên. Đến năm 2045 có khoảng 720.000 người, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 13.009,87ha, chiếm tỷ lệ 60,14% đất tự nhiên.

Để thực hiện đồ án, TX. Điện Bàn triển khai thực hiện theo từng giai đoạn. Thứ nhất, hiện trạng tập trung ổn định kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực đô thị hiện hữu gồm: phân khu Phương An, phân khu Điện Thắng, phân khu Điện Nam - Điện Ngọc gắn với vệt du lịch - đô thị ven biển;

Giai đoạn đến 2030, chủ yếu hoàn chỉnh cấu trúc các khu vực phát triển đô thị hiện hữu; phát triển mở rộng về phía sông Vĩnh Điện và phía Nam tại phân khu Nam Phương, kết nối với TP. Hội An. Giai đoạn đến 2045, phát triển chủ yếu về phía Tây (các phân khu ngoại thị) hoàn chỉnh cấu trúc các hành lang xanh gắn với các đô thị ven sông; tăng cường kết nối giao thông, không gian Đông - Tây của đô thị và giữa đô thị với TP. Đà Nẵng và TP. Hội An./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top