Reatimes.vn

Quảng Nam phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030

Quảng Nam phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030. Đây được xem là chương trình đột phá trong đầu tư, xây dựng nhà ở.
13:45, 24/08/2021

Mục tiêu chung của chương trình là đầu tư phát triển, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhân dân với mức thu nhập khác nhau, nhất là nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, nhà ở cho công nhân, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Định hướng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 theo từng vùng của tỉnh Quảng Nam.

Phát triển nhà ở theo từng vùng

Ở vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía Đông) sẽ định hướng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động đa ngành nghề đến làm việc. Phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch chung theo hướng đô thị văn minh hiện đại, có bản sắc. Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển nhà ở mới hằng năm.

Vùng trung du, miền núi (vùng phía Tây) định hướng phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại - dịch vụ; phát triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc văn hóa đặc trưng, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới: nền, khung, mái cứng; các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại, chăn nuôi,…) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh; kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán, lối sống của mỗi vùng. Phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Hạn chế quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền (nhỏ lẻ).

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 6,389 triệu m2 sàn). Diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 28,93 m2/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 32,18 m2/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 27,79 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,149 triệu m2 sàn). Diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 33,23 m2/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 36,35 m2/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32,11 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng; bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Chú trọng phát triển nhà ở xã hội

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở; phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh.

Các khu đô thị đầu tư xây dựng tại các vùng nông thôn Quảng Nam

Đa dạng các loại hình nhà ở; đa dạng nguồn lực, phương thức đầu tư; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở; đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn nhà ở; giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, nhất là nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, nhà ở cho công nhân.

Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị của tỉnh đảm bảo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh, chú trọng kết nối liên kết vùng, nhằm tăng cường thu hút đầu tư phát triển tiềm năng của địa phương. Phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu, từ đó góp phần vào quá trình phát triển bền vững và cân bằng sinh thái đô thị địa phương. Xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị trọng điểm, chất lượng cao tại các địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển, kết nối giữa khu vực trung tâm và các địa phương lân cận.

Các nhóm giải pháp được đề ra bao gồm: Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; Giải pháp về đất ở; Giải pháp về kiến trúc quy hoạch; Giải pháp về phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở; Giải pháp về công nghệ; Sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật liên quan; Giải pháp cải cách thủ tục hành chính; Giải pháp nhà ở cho các đối tượng xã hội; Giải pháp tuyên truyền, vận động; Giải pháp phát triển nhà ở thích ứng với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm và 05 năm; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

UBND các các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn; đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tổ chức xây dựng và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chấp hành đúng các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo nguồn vốn để đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thực hiện dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt. Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở (đặc biệt là nhà ở xã hội) theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định khác liên quan. Báo cáo đầy đủ thông tin về dự án bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP