Aa

Quảng Nam tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 20/04/2024 - 06:24

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, căn cứ số liệu đưa ra những giải pháp quản lý khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký công văn số 2655/UBND-KTN gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Quảng Nam tăng cường công tác bảo vệ môi trường- Ảnh 1.

Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn tại nhiều điểm quan trắc có hàm lượng chất hữu cơ (BOD5, COD), chất rắn lơ lửng, vi sinh Coliform vượt giới hạn. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường năm 2023, tại các nút giao thông trên Quốc lộ 1 hầu hết các đợt quan trắc không ô nhiễm bụi và các khí độc (CO, SO2, NO2) nhưng thường xuyên bị ô nhiễm tiếng ồn.

Tại các khu đô thị lớn, môi trường không khí chưa biểu hiện ô nhiễm, riêng tại khu đô thị Ái Nghĩa (Đại Lộc) có xuất hiện ô nhiễm tiếng ồn trong một số đợt quan trắc. Tại các khu dân cư gần các khu, cụm công nghiệp, môi trường không khí đạt quy chuẩn qua hầu hết các đợt quan trắc. Tại các khu vực gần khu xử lý rác, hầu hết các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn tại nhiều điểm quan trắc có hàm lượng chất hữu cơ (BOD5, COD), chất rắn lơ lửng, vi sinh Coliform vượt giới hạn. Tại sông Đăk Sa (Phước Sơn) và sông Bồng Miêu (Phú Ninh) có chất lượng nước thấp, với nhiều đợt ô nhiễm 5 thông số gồm BOD5, COD, TSS, Fe, Mn. Một số vị trí trên nhánh sông Tam Kỳ có xuất hiện ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5, COD) và kim loại Fe. Trên sông Trầu (xã Tam Hiệp, Núi Thành) có 9/12 đợt xuất hiện ô nhiễm Coliform. Về chất lượng nước dưới đất, tại các khu đô thị Vĩnh Điện (Điện Bàn), Nam Phước (Duy Xuyên), Hà Lam (Thăng Bình) có biểu hiện ô nhiễm Fe, Mn.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố rộng rãi thông tin, dữ liệu về kết quả quan trắc môi trường năm 2023 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua các ứng dụng IOC Quảng Nam, SMART Quảng Nam để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư biết, phối hợp theo dõi, giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn.

Đồng thời, cập nhật, khai thác, sử dụng số liệu quan trắc môi trường đã được công bố để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, các địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; chủ động giám sát các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có biện pháp xử lý kịp thời các sự cố về môi trường (nếu có). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép môi trường theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm căn cứ kết quả quan trắc môi trường tỉnh thuộc địa phương mình, kết hợp với số liệu môi trường của địa phương để đưa ra các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân có biện pháp bảo vệ nguồn nước giếng đang sử dụng, ngăn ngừa, hạn chế sự xâm nhập chất ô nhiễm vào nguồn nước; khuyến cáo người dân thực hiện việc ăn chín, uống sôi, lọc nước trước khi sử dụng để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của Nhân dân.

Chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ sở trên địa bàn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, đặc biệt là các cơ sở chưa đầu tư đúng, đầy đủ công trình xử lý chất thải theo quy định, các cơ sở đã nhiều lần bị phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để và hoạt động xả thải của các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn.

Rà soát, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường (đảm bảo đầy đủ hồ sơ môi trường; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; thực hiện lắp đặt và kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải thuộc đối tượng quy định; chuyển giao chất thải cho đơn vị có đủ chức năng...).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top