Aa

Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy phục vụ khai thác cát, sỏi

Thứ Ba, 23/01/2024 - 06:00

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo thẩm quyền, đúng quy định về đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi; đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy phục vụ khai thác cát, sỏi- Ảnh 1.

Tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đăng kiểm các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết tăng cường quản lý, giám sát phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi phục vụ thi công nạo vét luồng, khai thác cát, sỏi, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi; tăng cường công tác tuần tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát, sỏi. Có biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi chỉ được phép hoạt động trong phạm vi dự án, mỏ cát đã cấp phép.

Chia sẻ thông tin, dữ liệu về các dự án, mỏ cát được cấp phép khai thác, nạo vét cát, sỏi trên đường thủy; các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trong đó có Bộ Công an. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy phục vụ khai thác cát, sỏi- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến khai thác cát, sỏi

Về vấn đề đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn, tổ chức thực hiện đăng kiểm các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi theo đúng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật hiện hành; ghi vùng hoạt động trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cấp cho phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi phù hợp với phạm vi dự án, mỏ cát được cấp phép mà phương tiện thủy tham gia thi công nạo vét luồng, khai thác cát, sỏi.

Gửi bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã cấp cho phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi tới Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chức năng. Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi.

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top