Aa

Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vấn đề áp dụng luật về đất đai trong lựa chọn nhà đầu tư

Thứ Sáu, 19/01/2024 - 06:00

UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cho ý kiến hướng dẫn việc áp dụng pháp luật về đất đai có liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục về đầu tư và đất đai trên địa bàn tỉnh có một số vấn đề chưa rõ theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013: “Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này” thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vấn đề áp dụng luật về đất đai trong lựa chọn nhà đầu tư- Ảnh 1.

Quảng Nam kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc áp dụng luật liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây: 1. Chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án; 2. Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; 3. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 68 của Luật Đất đai năm 2013: Đất đã thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này thì giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp cụ thể là khu đất có mặt bằng sạch, đã được Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai thì có được cho nhà đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ hay không?

UBND tỉnh đưa ra ví dụ, năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam cho Công ty A thuê đất tại Lô CN của Cụm công nghiệp X (do Nhà nước đầu tư) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp. Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất của Công ty A (thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013), giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý.

Đến nay, có Công ty B lập hồ sơ đề nghị cho thuê đất tại chính Lô CN của Cụm công nghiệp X nêu trên (hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý) để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản (theo quy định của pháp luật, dự án đầu tư trong cụm công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư nên được miễn tiền thuê đất 7 năm) thì có được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án hay không?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top