Aa

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam nhằm loại bỏ chồng chéo, ảnh hưởng đầu tư phát triển

Thứ Ba, 01/09/2020 - 06:30

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trao đổi với Reatimes, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đang lập hồ sơ để đấu thầu chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ. 

“Hiện UBND tỉnh đang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối để lập hồ sơ mời thầu", ông Lê Trí Thanh nói thêm.

Khu nghỉ dưỡng ven biển Nam Hội An do Tập đoàn Vingroup đầu tư
Khu nghỉ dưỡng ven biển Nam Hội An do Tập đoàn Vingroup đầu tư

Theo Quyết định 1221/QĐ-TTg, mục tiêu lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển; giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực bên ngoài.

Đồng thời, đảm bảo quy hoạch đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Nam để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nguyên tắc lập quy hoạch cần đảm bảo thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới trên bộ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển phải được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, kết nối liên ngành, lĩnh vực và liên vùng.

Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam
Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam)

Đồng thời, đảm bảo tính bền vững và dài hạn trong lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các phương án, định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong và ngoài nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng. Các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh phải thống nhất, liên kết với nhau và được thể hiện bằng báo cáo quy hoạch và hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương kiểm tra quy hoạch dọc biển Hội An
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương kiểm tra quy hoạch dọc bờ biển Hội An

Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu như: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Quảng Nam; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh; phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập và hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top