Yên Chi

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Nhiều thông tư, nghị định sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2024

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Nhiều thông tư, nghị định sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2024

Thời sự

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024, đặc biệt là các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Luật Đất đai 2024: "Vừa đảm bảo công bằng, vừa đảm bảo sự cân bằng"

Luật Đất đai 2024: "Vừa đảm bảo công bằng, vừa đảm bảo sự cân bằng"

Nghiên cứu - Phản biện

Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ góp phần đưa đất đai về đúng giá trị là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Song, nếu không nâng cao năng lực thực thi, giám sát thì hiệu quả của luật sẽ giảm đi đáng kể.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07: Sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07: Sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Thời sự

Chỉ thị nêu rõ, cần đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống.

Lên đầu trang
Top