Aa

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Nhiều thông tư, nghị định sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2024

Thứ Ba, 27/02/2024 - 05:50

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024, đặc biệt là các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ký quyết định ban hành ngày 23/2 vừa qua đã đưa ra cột mốc thẩm định, trình và ban hành các nghị định, thông tư liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Trong đó có các nghị định, thông tư trong lĩnh vực đất đai, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thứ nhất, Vụ Đất đai chủ trì soạn thảo:

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, sẽ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ trong tháng 9/2024.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tháng 11/2024, sau đó trình Chính phủ vào tháng 12/2024.

Thứ hai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì soạn thảo:

Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ trong tháng 9/2024.

Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ trong tháng 9/2024.

Thứ ba, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì soạn thảo:

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai: Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ trong tháng 9/2024.

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Nhiều thông tư, nghị định sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2024- Ảnh 1.

Dự kiến tháng 9/2024 sẽ trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. (Ảnh: Huy Hoàng/Reatimes)

Các thông tư liên quan đến lĩnh vực đất đai

Quyết định vừa ban hành cũng kèm theo danh sách các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, liên quan đến lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao:

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì soạn thảo:

Thông tư quy định về hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Thời gian thẩm định là tháng 10/2024; trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và dự kiến ban hành trước ngày 15/11/2024.

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập, bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trước ngày 15/11/2024.

Thông tư quy định về bản đồ địa chính: Dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trước ngày 15/11/2024.

Các thông tư liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bao gồm: Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; đều dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trước ngày 15/11/2024; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dự kiến ban hành trong tháng 12/2024.

Liên quan đến việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ địa chính, Bộ trưởng giao Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai soạn thảo: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cả hai thông tư đều dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trong tháng 12/2024.

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Nhiều thông tư, nghị định sẽ trình Chính phủ trong tháng 9/2024- Ảnh 2.

Dự kiến trước ngày 15/11/2024 sẽ ban hành Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. (Ảnh: Đông Duy/Reatimes)

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì soạn thảo một số thông tư đáng chú ý:

Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất: Dự kiến thẩm định vào tháng 8/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 9/2024 và ban hành trước ngày 15/11/2024.

Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trước ngày 15/11/2024.

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất: Dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trong tháng 12/2024.

Ngoài ra, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cũng chịu trách nhiệm soạn thảo: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hai thông tư này dự kiến thẩm định vào tháng 10/2024, trình Bộ trưởng vào tháng 11/2024 và ban hành trong tháng 12/2024./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top