Thiên Lam

Indonesia thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào BĐS du lịch: Rạch ròi quyền sở hữu, sử dụng đất đai

Indonesia thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào BĐS du lịch: Rạch ròi quyền sở hữu, sử dụng đất đai

Chính sách đất đai

Indonesia có các quy định rõ ràng về quyền sở hữu tự do đất đai, quyền xây dựng, quyền sử dụng và quyền cho thuê. Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào BĐS du lịch tại Indonesia phải tuân theo những quy định này.

Chương trình Hội thảo Khoa học quốc tế: “Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam“

Chương trình Hội thảo Khoa học quốc tế: “Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam“

Chính sách đất đai

Ngày 16/11, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”.

Ngày mai diễn ra Hội thảo Khoa học quốc tế: “Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam“

Ngày mai diễn ra Hội thảo Khoa học quốc tế: “Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam“

Chính sách đất đai

Ngày 16/11, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”.

Bất động sản du lịch Thái Lan: Đa dạng loại hình, thông thoáng trong cơ chế kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài

Bất động sản du lịch Thái Lan: Đa dạng loại hình, thông thoáng trong cơ chế kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài

Chính sách đất đai

Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, Thái Lan có nhiều chính sách để thúc đẩy sự bùng nổ hơn nữa của ngành này. Một trong số đó là kích thích và tạo điều kiện cho sự phát triển của bất động sản du lịch.

Chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản du lịch tại Mỹ 

Chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản du lịch tại Mỹ 

Chính sách đất đai

Ưu đãi cho các khoản nợ, duy trì dòng tiền tích cực, định giá sản phẩm thấp... là một số những yếu tố thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường bất động sản du lịch Mỹ.

Lên đầu trang
Top