Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Khảo sát, lập quy hoạch Khu đô thị - du lịch - phim trường 4.320ha tại Đà Lạt

Khảo sát, lập quy hoạch Khu đô thị - du lịch - phim trường 4.320ha tại Đà Lạt

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đề xuất nghiên cứu, khảo sát và thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - phim trường; phạm vi nghiên cứu tài trợ quy hoạch với diện tích khoảng 4.320ha tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.
06:07, 07/01/2022

Sở Xây dựng Lâm Đồng có văn bản số 2635 gửi UBND tỉnh về việc tài trợ lập quy hoạch tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), với quy mô gần 4.320ha

Một góc TP. Đà Lạt

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, ngày 28/8/2021, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát và thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - phim trường.

Tiếp đó, theo công văn ngày 26/11/2021, công ty đề xuất ranh giới, phạm vi nghiên cứu tài trợ quy hoạch với diện tích khoảng 4.320ha tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt. Công ty cho biết đây sẽ là đồ án có điểm nhấn kiến trúc rất đẹp, ấn tượng, hấp dẫn tại Đà Lạt, đồng thời rất phù hợp với kiến trúc, quy hoạch của Đà Lạt.

Liên quan đến đề xuất trên của Tân Hoàng Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho rằng khu vực đề xuất có vị trí quan trọng, tiềm năng phát triển lớn, tạo điều kiện phát triển cho TP. Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung trong thời gian tới. Do đó đề nghị UBND tỉnh giao UBND TP. Đà Lạt nghiên cứu lập quy hoạch tại khu vực này để thu hút đầu tư theo quy định. Trong trường hợp ngân sách Nhà nước không đáp ứng nhu cầu của đồ án thì có thể xem xét nhận tài trợ bằng kinh phí theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật ngân sách Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng ủng hộ việc tài trợ lập quy hoạch (xã hội hóa nguồn kinh phí lập quy hoạch). Về công tác lập quy hoạch, đề nghị tuân thủ quy hoạch chung TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014, định hướng điều chỉnh quy hoạch 704 tại thông báo kết luận số 140/TB-UBND ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, kế thừa quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch khác có liên quan, đảm bảo sự phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất TP. Đà Lạt đến năm 2030 đang triển khai để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, trách sự chồng chéo giữa các quy hoạch, tính khả thi sau khi quy hoạch được duyệt.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, phạm vi đề xuất nghiên cứu quy hoạch của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, ngoài các diện tích do UBND TP. Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý, hiện có một số diện tích đã giao cho các doanh nghiệp quản lý, khai thác.

Quy hoạch Khu đô thị du lịch tại khu vực xã Xuân Thọ là phù hợp với định hướng chung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với đô thị hóa, khai thác phù hợp các giá trị sản xuất nông nghiệp với du lịch, dịch vụ. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ việc tài trợ quy hoạch của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Đồng quan điểm trên, Sở Giao thông Vận tải cho biết ranh giới, phạm vi nghiên cứu theo đề xuất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh không chồng lấn với các đồ án quy hoạch khác đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trang, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh.

Tuy nhiên, cần lưu ý trong giai đoạn nghiên cứu lập Đồ án quy hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với định hướng quy hoạch câng cấp, cải tạo đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm (khổ đường 1.000mm) và không tác động đến phạm vi hành lang an toàn đường sắt theo quy định Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Tân Hoàng Minh đề xuất tài trợ quy hoạch với diện tích khoảng 4.320ha tại TP. Đà Lạt.

UBND TP. Đà Lạt cũng ủng hộ và thống nhất quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh được nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch theo như đề xuất với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương, gắn với công tác hoàn thiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng; đồng thời, phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch ngành tại khu vực. Mục tiêu, tính chất của đồ án quy hoạch tại khu vực đảm bảo đáp ứng theo định hướng phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn TP. Đà Lạt.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho công ty được nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với quy mô khoảng 4.320ha theo hướng ý tưởng quy hoạch phải mang tính đột phá, hiện đại, hài hòa giữa mở rộng phát triển không gian đô thị TP. Đà Lạt với tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo tính kết nối đồng bộ về hạ tầng và khả thi trong việc đầu tư; ý tưởng theo phương án đề xuất sẽ được tham khảo, xem xét chuyển tải vào định hướng điều chỉnh quy hoạch chung 704 khi triển khai lập đồ án.

Sau khi quy hoạch điều chỉnh 704 được phê duyệt, sẽ xem xét việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực trên theo quy định. Đồng thời, giao UBND TP. Đà Lạt, các sở, ngành liên quan tạo điều kiện, phối hợp với công ty trong quá trình khảo sát lập ý tưởng quy hoạch.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào; chủ động liên hệ với các sở ngành, UBND TP. Đà Lạt để được cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ việc lập ý tưởng quy hoạch. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý tiếp thu, cập nhật các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan. Hoàn thành việc nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch trước tháng 5/2022./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP