Aa

Tăng cường trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thứ Sáu, 10/07/2020 - 13:15

Nghị định số 81 sửa đổi đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính. Theo đó, "Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chế độ công bố thông tin đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu" tại khoản 5 Điều 21.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020.

Nghị định mới có 14 sửa đổi, bổ sung đối với một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về giao dịch trái phiếu, trách nghiệm của Bộ Tài chính, quy định về báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức lưu ký và tổ chức tư vấn phát hành về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

Cụ thể, Nghị định mới bổ sung quy định về "Các hành vi vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của các tổ chức, cá nhân có liên quan bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và quy định của pháp luật có liên quan" tại khoản 4 Điều 3.

Về giao dịch trái phiếu, Nghị định đã sửa đổi khoản 8 Điều 6. Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính. Theo đó, "Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chế độ công bố thông tin đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu" tại khoản 5 Điều 21.

Đáng chú ý, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức lưu ký và tổ chức tư vấn phát hành về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó quy định tổ chức lưu ký có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán trong vòng 1 ngày làm việc sau khi hoàn tất giao dịch trái phiếu. Tổ chức lưu ký cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán để Sở Giao dịch Chứng khoán tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1 điều này.

Nghị định 81 sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020. Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo điều kiện, điều khoản của phương án phát hành đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top