Aa

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm

Thứ Ba, 20/02/2024 - 09:08

Ngày 19/02, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm đồng chủ trì cuộc họp Tổ công tác liên Bộ (lần 2) triển khai Công điện số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tổ công tác liên Bộ được thành lập nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo 02 Bộ với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tổ công tác đã họp phiên thứ nhất vào ngày 06/02/2024 để thống nhất thành phần, nhiệm vụ của Tổ công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp thứ hai này, Tổ công tác liên Bộ tập trung kiểm điểm, đánh giá và triển khai nhiệm vụ. Theo đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, báo cáo của Tổ công tác liên Bộ cho biết, đối với Bộ Xây dựng, Bộ đã ban hành các văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện các nhiệm vụ về việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng công bố giá không đầy đủ, không đúng thời gian, không kịp thời diễn biến của giá trên thị trường gây khó khăn cho công tác xác lập, quản lý, thực hiện hợp đồng thi công…

Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản gửi các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND các địa phương để đánh giá thực trạng về việc quản lý định mức xây dựng, bao gồm cả định mức chuyên ngành, đặc thù (nếu có); Xây dựng kế hoạch và danh mục các định mức dự toán còn thiếu hoặc bất cập, tổ chức xây dựng định mức dự toán theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 641/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 gửi Bộ Giao thông vận tải về việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù giao cho nhà thầu thi công tự khai thác vật liệu xây dựng phục vụ thi công đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết 106/2023/QH15 và các Nghị quyết của Chính phủ. Trong đó, hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải thu thập, đánh giá, xác định các loại chi phí, khoản mục chi phí phát sinh (nếu có) theo cơ chế đặc thù.

Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến đối với kết quả rà soát các định mức dự toán cần điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và danh mục các định mức chuyên ngành giao thông theo đề nghị tại 02 văn bản của Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, xác định rõ danh mục các định mức trùng lặp theo đề xuất của 02 Bộ, danh mục các định mức cơ bản đủ điều kiện ban hành theo thẩm quyền và định mức cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi họp.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các định mức chuyên ngành, định mức đặc thù thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù; tổng hợp kết quả, gửi Bộ Xây dựng.

Tại cuộc họp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, khẩn trương của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm và ý kiến trao đổi, thảo luận của thành viên Tổ công tác, lãnh đạo 02 Bộ đã giao nhiệm vụ cho Tổ công tác liên Bộ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ Xây dựng tổ chức gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan những công việc như: Hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng trên cơ sở kết quả rà soát của Tổ công tác để trình Bộ ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn bổ sung phương pháp khảo sát, xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình xây dựng phục vụ việc công bố giá của các địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu tại buổi họp.

Về phía Bộ Giao thông vận tải, nhiệm vụ đặt ra là tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ định mức chuyên ngành, đặc thù thuộc thẩm quyền của Bộ, gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành theo thẩm quyền.

Ngoài ra, khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp cùng với các địa phương rà soát hệ thống định mức hiện tại, đề xuất với Bộ, ngành có liên quan và gửi Tổ công tác về những định mức chưa phù hợp, định mức còn thiếu, định mức cần bổ sung trong quý I/2024. Tổ công tác rà soát, đề xuất các cơ quan xem xét việc ban hành các định mức xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền trên nguyên tắc thực tiễn, đảm bảo trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với thị trường, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Bộ Giao thông vận tải cũng cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng và tổ công tác để theo dõi, đôn đốc và có ý kiến với các cấp có thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ Giao thông vận tải đồng thời tập trung chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp phối hợp tích cực, chủ động với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về quản lý đơn giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng khai thác tại mỏ xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng theo cơ chế đặc thù. Đồng thời gửi Tổ công tác để theo dõi phối hợp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Kết luận hội nghị số 22/TBLT-BXD-BGTVT; Công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá máy thi công đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch, đúng với giá thị trường và đúng quy định pháp luật./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top