Aa

Thành lập Tổ công tác hướng dẫn địa phương giải quyết vướng mắc về đất đai

Thứ Sáu, 16/02/2024 - 09:00

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký ban hành Quyết định số 270/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Việc thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý đất đai.

Quyết định thành lập ba Tổ công tác

Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại TP. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (tính đến hết Thừa Thiên Huế)

Tổ trưởng là ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất. Các thành viên là đại diện các đơn vị: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Vụ Đất đai.

Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Tổ trưởng là ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai. Các thành viên là đại diện các đơn vị: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Vụ Đất đai.

Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Tổ trưởng là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. Các thành viên là đại diện các đơn vị: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Vụ Đất đai.

Thành lập Tổ công tác hướng dẫn địa phương giải quyết vướng mắc về đất đai- Ảnh 1.

Việc thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý đất đai. (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ Công tác

Về nhiệm vụ, các tổ công tác sẽ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg.

Đồng thời, tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền; Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định này; Đôn đốc, tham gia kiểm tra việc thực hiện tại địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,…

Về quyền hạn, Tổ công tác có quyền yêu cầu các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ gửi báo cáo theo yêu cầu của Tổ công tác trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg

Để triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công cụ thể cho:

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì, tổng hợp các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Xem xét, xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cục Đăng ký & Dữ liệu thông tin đất đai và Vụ Đất đai tổng hợp giải quyết các vướng mắc trong quản lý đất đai; xem xét, xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo phân công, gửi Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất để tổng hợp chung.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quản lý đất đai của các địa phương theo thẩm quyền. Hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo yêu cầu tại Công điện số 1376/CĐ-TTg.

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực quản lý đất đai của các địa phương.

Đặc biệt, kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp gây khó khăn, gây chậm trễ trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thời gian hoàn thành trong quý II/2024.

Tổ trưởng các Tổ Công tác xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức triển khai cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương được phân công. Thời gian hoàn thành trong quý I/2024.

Trong đó, tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Long An…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top