Aa

Tháng đầu năm, doanh nghiệp xây dựng - bất động sản dẫn đầu số vốn đăng ký mới

Thứ Hai, 29/01/2018 - 21:21

Thông tin mới nhất từ Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2018, Xây dựng là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 20.615 tỷ đồng, chiếm 21%; tiếp đến là ngành Kinh doanh bất động sản 17,9% (17.562 tỷ đồng).

Cụ thể, Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426 doanh nghiệp. Trong đó có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới thành lập mới với số vốn đăng ký là 98.272 tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng là 316.361 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 98.272 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 218.089 tỷ đồng với 3.522 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 1/2018 đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 85.289 lao động, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực bất động sản có 461 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47,8% so với con số 312 doanh nghiệp cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký của doanh nghiệp ở lĩnh vực bất động sản trong tháng đầu năm 2018 tăng 17,9% (17.562 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2017.

Về số vốn đăng ký trong tháng đầu năm nay, tính chung tất cả các lĩnh vực, Xây dựng là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 20.615 tỷ đồng, chiếm 21%; tiếp đến là ngành kinh doanh bất động sản 17,9% (17.562 tỷ đồng) và Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy 17,5% (17.174 tỷ đồng);... Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong tháng 1 năm nay một số ngành có tỷ trọng cao như Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 72 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 38,1 tỷ đồng; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 21 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top