Reatimes.vn

Nhiều cán bộ Sở bị đề nghị kiểm điểm vì liên quan đến việc thu hồi đất Phòng khám Đa khoa GTVT

Thanh Hóa:

Nhiều cán bộ Sở bị đề nghị kiểm điểm vì liên quan đến việc thu hồi đất Phòng khám Đa khoa GTVT

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, có hình thức xử lý trách nhiệm đối với một số cán bộ liên quan đến việc thu hồi khu đất tại Phòng khám Đa khoa GTVT.
14:19, 28/04/2021

Vi phạm về việc thu hồi tài sản công

Ngày 25/8/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2682/QĐ-CT giao 11.584,75m2 đất tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa cho Phòng khám Đa khoa Giao thông Vận tải (GTVT) thuộc Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT). Trong đó, có 8.605,5m2 đất để Phòng khám Đa khoa GTVT thực hiện phương án đầu tư nâng cấp thành phòng khám đa khoa có giường bệnh.

Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa.

Ngày 29/6/2018, Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa ban hành Công văn số 267/PKTH về việc xin trả lại một phần diện tích đất được giao tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. Cùng ngày này, Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ra Công văn số 185/ÐKHL về việc xin thuê diện tích đất Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa đang xin trả lại để mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Đến ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản 8713/UBND-NN, trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4269/STNMT-QLĐĐ ngày 13/7/2018, kèm theo Biên bản Hội nghị liên ngành ngày 10/7/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đồng ý chủ trương thu hồi một phần diện tích của Phòng Khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa tại khu đất đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2682/QĐ-CT ngày 25/8/2003, diện tích thu hồi khoảng 3.600m2. Lý do thu hồi là vi phạm theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và đề nghị Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng Bệnh viện, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành các Quyết định số 434/QÐ-UBND ngày 28/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Phòng chẩn trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng Hợp Lực kết hợp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa; Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 1/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư Phòng chẩn trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng Hợp Lực kết hợp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Từ những văn bản trên và theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 1056/TTr-STNMT ngày 19/10/2020, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4487/QÐ-UBND ngày 21/10/2020, về việc thu hồi 3.600m2 đất của Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa (khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất tại Quyết định số 2682/QÐ-CT ngày 25/8/2003) và cho Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thuê diện tích đất này để thực hiện dự án Phòng chẩn trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng Hợp Lực kết hợp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực theo hình thức Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê đến ngày 19/5/2074.

Khu đất của Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hoá - Bộ Giao thông Vận tải là tài sản công nhưng đã bị rào chắn bằng hàng rào lưới sắt B40. 

Tiếp đến, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 03/CV-BVHL ngày 6/1/2021 của Công ty TNHH MTV Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực đề nghị bàn giao diện tích đất thu hồi của Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa theo Quyết định số 4487/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh.

Sau khi xem xét kết quả rà soát trình tự thủ tục dự án Phòng chẩn trị y học cổ truyền phục hồi chức năng Hợp Lực kết hợp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3969/QĐ-KTTC, xác định rõ việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, cho thuê đất để thực hiện dự án Phòng chẩn trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng Hợp Lực kết hợp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực trong khi khu đất vẫn đang thuộc quyền quản lý sử dụng của Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hoá - Bộ Giao thông Vận tải và được xác định là tài sản công là không phù hợp với quy định của pháp luật về tài sản công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Hàng loạt cán bộ tham mưu bị đề nghị kiểm điểm

Phải nói rõ, Phòng khám Đa khoa GTVT là 1 trong 16 cơ sở y tế thuộc Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT bao gồm: 9 Bệnh viện GTVT (Yên Bái, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Tháp Chàm, TP.HCM); Bệnh viện Nam Thăng Long; 3 Phòng khám Đa khoa GTVT (Gia Lâm, Bắc Giang, Thanh Hóa); Trung tâm Y tế Đường bộ 2; Trung tâm Phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp giao thông 4; Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp Đà Lạt.

Việc thu hồi tài sản, xây dựng, cho thuê... tại những cơ sở này phải được thông qua ý kiến của Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT. Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình tháo dỡ, lấn chiếm, hủy hoại tài sản tại đây là vi phạm pháp luật về tài sản công được quy định và xử lý tại Điều 10, Điều 11, Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Khoản 2, Khoản 4, Điều 17 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công được quy định như sau:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi đối với tài sản công không phải là trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương.

Trường hợp phát hiện tài sản công do cơ quan Nhà nước thuộc trung ương quản lý trên địa bàn địa phương bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cho thuê hoặc thực hiện các hoạt động khác không đúng quy định mà phải thu hồi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định thu hồi theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Chính từ những tham mưu không đúng quy định pháp luật nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, có hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể.

Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan dừng thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án Phòng chẩn trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng Hợp Lực kết hợp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến đầu tư, xây dựng đất đai tại khu đất nêu trên, kể từ ngày 26/3/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo của UBND tỉnh.

Đồng thời, giao UBND TP. Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND phường Đông Thọ kiểm tra, giám sát, đảm bảo không có các hoạt động xây dựng trên khu đất nêu trên đến lúc hoàn thành các thủ tục về bàn giao Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hoá tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa về UBND tỉnh quản lý theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế GTVT thuộc Bộ GTVT.

Trao đổi qua điện thoại, ông Luyện Hữu Kính, Trưởng Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa xác nhận khu đất công nằm trong khuôn viên Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hóa đã được Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực mượn và dùng lưới sắt ngăn cách để trông giữ xe cho bệnh viện.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin./.

Ngày 11/1/2021, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hưng Yên phối hợp tổ chức Hội nghị Bàn giao các cơ sở y tế GTVT trực thuộc Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT về địa phương quản lý.

Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức, sắp xếp lại Cục Y tế GTVT và được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 về việc tổ chức lại Cục Y tế GTVT, trong đó thực hiện việc bàn giao nguyên trạng 16 cơ sở khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế GTVT về địa phương quản lý.

Tại Hội nghị, Bộ GTVT, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố đều thống nhất bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng 16 cơ sở khám chữa bệnh, điều dưỡng có trụ sở đóng trên địa bàn để quản lý theo quy định; đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, trình tự thủ tục chuyển giao nhằm đảm bảo các cơ sở y tế được chuyển về địa phương hoạt động ổn định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP