Aa

Thanh Hóa: Phát hiện 12 công trình dự án tại huyện Nga Sơn có vi phạm

Thứ Ba, 23/02/2021 - 15:00

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra hồ sơ quản lý, chi đầu tư xây dựng cơ bản tại 12 công trình, dự án do huyện, xã làm chủ đầu tư còn những khuyết điểm, vi phạm.

Cách đây chưa lâu, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng ngân sách tại huyện Nga Sơn. Theo đó, tại huyện Nga Sơn, quan kiểm tra hồ sơ quản lý, chi đầu tư xây dựng cơ bản tại 12 công trình, dự án do huyện, xã làm chủ đầu tư còn những khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 12/12 công trình, chủ đầu tư không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư về khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra dự toán, thiết kế theo quy định tại điều 74, Luật Đấu thầu 2013.

Có 6/12 công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý dự án (không có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp) để thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 8, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Có 5/12 công trình vượt tổng mức nhưng không thực hiện phê duyệt điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4, điều 40, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công (Công trình sửa chữa, cải tạo, tường rào Huyện ủy, UBND huyện, khối đoàn thể, nhà ăn UBND huyện, thiết bị công sở UBND huyện (vượt tổng mức đầu tư 3,1 tỷ đồng); Công trình xây dựng, nâng cấp đương giao thông từ xã Nga Trường đi xã Nga Thiện (vượt 449 triệu đồng); Công trình Trường Mầm non xã Nga Tiến (vượt 559 triệu đồng); Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Tiến (vượt 770 triệu đồng); Công trình sửa chữa, cải tạo phòng lớp học, san lấp mặt bằng, tường rào trường THPT Mai Anh Tuấn (vượt 332 triệu đồng).

Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Nga Sơn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 4 công trình không đúng thẩm quyền quy định tại điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ (Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Liên; Công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ; Công trình cải tạo nâng cấp đường Nga Trường đi Nga Thiện; Công trình Trung tân thể dục thể thao xã Nga Tiến).

Cá biệt, công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ không áp dụng mẫu thiết kế đã được ban hành theo quy định tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 19/06/2014 và Quyết định 440/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trụ sở UBND huyện Nga Sơn.

giai đoạn thực hiện đầu tư có 12/12 công trình đơn vị thi công không lập tiến độ thi công chi tiết báo cáo chủ đầu tư theo quy định; chủ đầu tư và nhà thầu thi công không ban hành văn bản thoả thuận về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định tại điều 10, Thông tư 26/2016/TT-BXD; các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng, thời điểm nghiệm thu, hoàn công, không lập các bản vẽ hoàn công đối với phần hạng mục bị che khuất trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu không nêu rõ chủng loại nhãn mác và xuất xứ các loại vật liệu cơ bản (xi măng, cát, thép...), dẫn đến không có cơ sở để kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào trong quá trình thi công so với các chỉ tiêu kỹ thuật được thiết kế. Riêng Công trình nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THPT Nga Sơn thực hiện gói thầu tư vấn nén tĩnh không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Ở giai đoạn kết thúc đầu tư và kết quả chi thanh toán vốn có 6/12 công trình chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành (1 công trình đang thi công và 5 công trình đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính); có 2 công trình hoàn thành đã lâu nhưng chưa được phê duyệt quyết toán (Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Liên (hoàn thành tháng 12/2018); Công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ (hoàn thành tháng 4/2018)).

Giá trị sai phạm phải xử lý tại 12 công trình là 768.361.771 đồng. Trong đó, thu hồi, nộp về ngân sách Nhà nước đối với 6/12 công trình với số tiền 200.548.000 đồng; Xử lý giảm trừ khi quyết toán đối với 6/12 công trình với số tiền 567.813.771 đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, các khuyết điểm, vi phạm nêu trên có trách nhiệm quản lý, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn phụ trách lĩnh vực được phân công. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thủ trưởng các đơn vị và kế toán ngân sách các đơn vị được thanh tra.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; khắc phục sai phạm về tài chính liên quan tới 12 công trình đầu tư nói trên.

Ngoài sai phạm trong quản lý chi đầu tư xây dựng tại 12 công trình nêu trên, nguồn tin phóng viên có được cho hay: UBND huyện còn sử dụng vượt 2 biên chế được giáo đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, sử dụng 18 viên chức, công chức biệt phái làm việc tại các phòng chuyên môn cơ quan UBND huyện, ở các vị trí việc làm của công chức, chưa đúng quy định tại điều 42, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;

UBND huyện đang quản lý và sử dụng vượt 1 xe so với quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Một số khoản tạm ứng vốn đầu tư kéo dài nhiều năm, chưa được xử lý thu hồi với tổng số tiền 4.996.150.000 đồng; Một số chương trình mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi, dư dự toán chưa kịp thời nộp hoàn trả lại ngân sách cấp trên với số tiền 2.467.927.000 đồng.

Những vi phạm đã được chỉ rõ có liên quan tới nhiệm kỳ trước. Đến đây, dư luận cũng đặt ra nghi vấn về "lợi ích nhóm" trước những vi phạm trong xây dựng cơ bản của huyện Nga Sơn đã được nêu cụ thể. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo huyện để được giải đáp băn khoăn này nhưng không nhận được hồi âm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top