Aa

Thanh Hóa: Tăng cường kiểm soát, cấp phép xây dựng và biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Thứ Năm, 27/10/2022 - 18:39

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 15973/UBND-CN về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4253/BXD-HĐND ngày 21/9/2022 về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; nhằm phát huy vai trò và cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khâu kiểm soát ngay từ bước lập hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp tại địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (xây mới, cải tạo), thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương, cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quá trình thẩm định phải lưu ý rà soát đối chiếu, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế đối với các quy định tại QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

XƯỞNG MAY VI PHẠM PCCC
Các xưởng may xây dựng và hoạt động bên trong cây xăng vi phạm quy định về PCCC (Ảnh Tuấn Anh)

Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy phép xây dựng khi công trình đã đảm bảo các yêu cầu về PCCC và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Trong quá trình cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần tập trung xem xét, lấy ý kiến phối hợp của cơ quan quản lý về PCCC đối với các yêu cầu về PCCC theo quy định.

Theo quy định tại điểm 1.1.13 của Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD, nhà ở riêng lẻ có kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà ở riêng lẻ có chuyển đổi chức năng thành các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, là các đối tượng có yêu cầu tuân thủ QCVN 06:2021/BXD; các công trình có yêu cầu thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý trật tự xây dựng, quản lý sau cấp phép xây dựng trên địa bàn theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giao Sở Xây dựng trong quá trình thanh tra, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: Kiểm tra phát hiện xử lý, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định, cấp phép xây dựng cho công trình khi chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định (đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC); báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với những công trình, nhà ở riêng lẻ không thuộc diện phải thực hiện thủ tục thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật: Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục, đầu tư xây dựng; thủ tục thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đảm bảo theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top