Aa

Thanh Hoá: Thành lập Cụm công nghiệp Bãi Trành

Thứ Tư, 14/09/2022 - 14:10

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Bãi Trành tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích khoảng 33,66ha.

Theo đó, khu công nghiệp gồm các ngành nghề: May mặc, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm, chế biến dược liệu, chế biến lâm sản, sản phẩm nhựa (nguyên liệu từ hạt nhựa), chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Các ngành nghề trong cụm công nghiệp không bao gồm các cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đồng thời, phải đảm bảo quy định về môi trường đô thị Bãi Trành.

Về ranh giới dự án, phía Đông giáp nhà máy gỗ Thành Nam và nhà máy gỗ Xuân Sơn. Phía Tây giáp đất rừng sản xuất. Phía Nam giáp đất rừng sản xuất. Phía Bắc giáp đường theo quy hoạch.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Mailands, tổng mức đầu tư cụm công nghiệp khoảng 150 tỷ đồng. Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Về tiến độ dự án, từ quý IV/2022 đến quý II/2024 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với Nhà nước. Từ quý II/2024 đến quý II/2025 khởi công và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bãi Trành. Từ quý III/2025, chủ đầu tư hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

CỤM CÔNG NGHIỆP BÃI TRÀNH
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Bãi Trành tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Mailands) có trách nhiệm lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án phòng cháy chữa cháy; đấu nối giao thông, điện, nước; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với Nhà nước; nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp.

UBND huyện Như Xuân thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết; lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất; thẩm duyệt thiết kế cơ sở; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong Cụm công nghiệp; phối hợp với Công ty Cổ phần Mailands lập phương án cấp nước phục vụ hoạt động của Cụm công nghiệp trước khi trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp; báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Bãi Trành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Như Xuân và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm chễ trong việc giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top