Aa

Thanh Hóa thanh tra, xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng theo công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Năm, 24/11/2022 - 12:25

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua tại các địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố lớn còn tồn tại nhiều dự án, công trình đã được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm nhưng chưa được kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật (điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013), gây lãng phí đất đai, bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản hướng các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện của nhiều địa phương còn chưa kiên quyết, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định và chưa xử lý hết các vi phạm theo thẩm quyền.

Để tiếp tục, tăng cường xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, kiên quyết thu hồi đất của các dự án vi phạm nhằm đẩy nhanh việc đưa đất vào sử dụng có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước, tránh lãng phí đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định (điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013) của pháp luật đất đai.

Thanh Hóa ra văn bản thực hiện thanh tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng theo công văn của Bộ TN&MT
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại Phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn "treo" hàng chục năm khiến người dân bức xúc (Ảnh Viết Huy).

Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.

Tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và gửi thông tin để đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục quản lý đất đai.

Rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính (đầu tư, đất đai, xây dựng...) để đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các tỉnh, thành phố có nhiều dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất mà chưa được xử lý; các dự án sử dụng nhiều diện tích đất nhưng chậm đầu tư đưa đất vào sử dụng, các dự án vi phạm chậm tiến độ đã quá lâu nhưng chưa xử dứt điểm, để hoang hóa, lãng phí đất đai.

Tại tỉnh Thanh Hoá, sau khi nhận được công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung công việc theo chỉ đạo.

Thanh Hóa ra văn bản thực hiện thanh tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng theo công văn của Bộ TN&MT
Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Vinaxuki (ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) của Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Thanh Hóa bị thu hồi (Ảnh LD).

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thu hồi đất 21 dự án với tổng diện tích 89,88 ha tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Trước hàng loạt dự án đầu tư chậm tiến độ; trong đó có những dự án đã triển khai gần 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành gây bức xúc cho người dân địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các giải pháp kiên quyết chấn chỉnh tình trạng này. Đây là sự quyết tâm của tỉnh cùng các địa phương trong cả nước trong quản lý sử dụng đất đai tránh thất thoát nguồn lực, tài nguyên quốc gia.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 1/7/2014) đến nay, địa bàn có 1.617 dự án được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích gần 7.864 ha; trong đó, 1.195 dự án được cho thuê đất với diện tích trên 3.601 ha; 105 dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích gần 824 ha; 317 dự án được giao đất không thu tiền sử dụng đất, diện tích gần 3.439 ha.

Sau khi được giao đất, cho thuê đất, đa số các chủ đầu tư đã tích cực, khẩn trương triển khai đầu tư dự án đảm bảo theo tiến độ đã được chấp thuận và tiến độ đã cam kết. Nhiều dự án đã hoàn thành, đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích. Một số dự án có quy mô sử dụng lao động lớn, góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tăng thu ngân sách, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra đối với 654 lượt dự án trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, UBND tỉnh đã phát hiện 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các cơ quan lựa chọn nhiều nhà đầu tư không có kinh nghiệm, thiếu năng lực triển khai, có những nhà đầu tư không triển khai dự án hoặc còn chờ thời điểm. Ngoài ra, tình trạng nhà đầu tư lợi dụng quy định pháp luật về giãn tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, để giải quyết những dự án chậm triển khai, quá hạn, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác phối hợp với các địa phương rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn. Cũng để tránh tái diễn tình trạng nhà đầu tư chậm triển khai dự án, UBND tỉnh sẽ lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm năng lực tài chính, có khả năng triển khai dự án và quyết tâm thực hiện dự án; không chấp nhận nhà đầu tư không bảo đảm nguồn vốn, có dấu hiệu đầu cơ, găm giữ đất để chuyển nhượng kiếm lời bất hợp pháp, không có ý định đầu tư. Nếu các chủ đầu tư vi phạm, UBND tỉnh kiên quyết thu hồi đất.

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi đất 21 dự án với tổng diện tích 89,88 ha tránh lãng phí nguồn lực đất đai như: dự án Khu công nghiệp Hoàng Long của Tập đoàn FLC rộng hơn 286 ha, có vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng nhưng đã chậm hơn 7 năm; dự án của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa tại khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa với diện tích hơn 2,2 ha; dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Vinaxuki (ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) của Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Thanh Hóa; dự án của Công ty CP AE Toàn Tích Thiện (tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn)…

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các ngành tiếp tục xem xét, tham mưu xử lý theo quy định đối với 46 dự án chậm tiến độ. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị địa bàn để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top