Aa

Thanh Hóa: Thu Ngân sách Nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 29/11/2022 - 06:09

Thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo đánh giá năm 2022, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có bước phát triển. Cụ thể lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản sản xuất ổn định và khá toàn diện, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm.

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,585 triệu tấn, năng suất các cây trồng chính đều cao hơn so với kế hoạch, trong đó năng suất lúa đạt gần 61 tạ/ha. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất trồng trọt ước đạt 115 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Đã tích tụ, tập trung đất đai được hơn 7.300ha, chuyển đổi trên 3.100ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có giá trị cao hơn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa ước tăng 16,31% so với cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm công nghiệp truyền thống, chủ yếu vẫn duy trì đà phát triển ổn định, có sản lượng tăng cao.

Trong năm, Thanh Hóa có thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động như: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn... khởi công một số dự án quy mô lớn như: Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial, dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Thanh Hóa có thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động. (Ảnh Tuấn Anh)

Ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 của tỉnh này ước đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, giá trị xuất khẩu ước đạt trên 5.500 triệu USD, tăng 1,6%, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 9.300 triệu USD, tăng 30,1%. Tổng lượng khách du lịch năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 11 triệu lượt, gấp 3,2 lần năm 2021.

Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay. Thành lập mới doanh nghiệp vượt gần 17% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa như: Kết quả giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất trên địa bàn đạt rất thấp so với kế hoạch (đạt 57,3% kế hoạch), nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết.

Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế xảy ra ở nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp chưa có dấu hiệu giảm, việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp còn hạn chế. Một số đơn vị còn thiếu chủ động, quyết liệt trong giải quyết công việc, kết quả giải quyết công việc chưa cao.

Tiến độ, chất lượng tham mưu, chất lượng xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của một số sở, ngành, địa phương có lúc, có việc còn chưa đáp ứng được yêu cầu phải báo cáo lại nhiều lần. Kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,0% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,0% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 14,2% trở lên (công nghiệp tăng 15,3% trở lên; xây dựng tăng 11,9% trở lên); dịch vụ tăng 9,6% trở lên; thuế sản phẩm tăng 9,8% trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 14,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 49,0%; dịch vụ chiếm 29,8%; thuế sản phẩm chiếm 6,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 3.150 USD trở lên.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top