Aa

Thanh Hóa: Tiếp tục phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết hai khu dân cư đô thị mới hơn 160ha

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Năm, 12/08/2021 - 09:50

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa rộng 61,4ha và khu đô thị mới Yến Sơn, huyện Hà Trung diện tích hơn 100ha.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa với diện tích 61,4ha.

Trong đó, đất thuộc xã Hoằng Đồng khoảng 20,09ha, còn xã Hoằng Thịnh khoảng 41,3ha. Quy mô dân số dự kiến 12.000 người. Dự án có tính chất là khu dân cư, đô thị mới được đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 1481/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 với diện tích 203,8km2.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch là trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn) có quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 283.918 người. Trong đó, dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%. Còn đến năm 2040, dân số toàn huyện khoảng 343.389 người. Trong đó dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa với diện tích 61,4 ha.
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa với diện tích 61,4ha.

Tiếp theo, ngày 10/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Theo quyết định, quy mô diện tích lập quy hoạch khu đô thị mới Yến Sơn khoảng 102ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 7.000 người. Dự án được định hướng là khu đô thị mới phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, với hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Khu đô thị mới Yến Sơn sau khi quy hoạch sẽ gồm các khu dân cư phát triển mới và hiện trạng cải tạo; các công trình hỗn hợp, thương mại - dịch vụ cấp đô thị; các công trình công cộng - cấp đơn vị ở và hệ thống công viên, cây xanh cảnh quan.

Cũng theo quyết định, tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hà Trung tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 6/4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Danko tài trợ kinh phí cho UBND huyện Hà Trung để tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Yến Sơn tại xã Yến Sơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top